Telecon Business Solutions Gestion documental Factura Electronica Software como servicio Digitalizacion, Custodia, Destruccion. BPO o Externalizacion de servicios.

Telecon FACe proveïdor oficial enviament factures electròniques FACe

Telecon FACe la solució d'enviament de factura electrònica a les administracions públiques de l'empresa Grupo Telecon, és un software homologat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Logo factura electrònica FACe Llegir més »

Automatització de processos documentals

A continuació presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a més reduir els costos operatius.

Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i proveïdors que faciliten el funcionament de l'empresa / negoci.

Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l'apartat de comunicació amb els clients com en els processos documentals amb els proveïdors. Llegir més »

Workflow, quins fluxos de treball necessita la gestió documental?

Els workflow en la gestió documental permeten l'automatització i control dels processos més o menys definits que es realitzen amb els documents en una empresa.

Els documents que entren dins d'un sistema de workflow documental són variats, sent habituals documents com: factures, albarans, nòmines, etc ... Però al final els documents que defineixen els diferents tipus de workflow depenen dels models corporatius de cada empresa. Llegir més »

Què és la indexació de les metadades en la gestió documental?

En els projectes de gestió documental, la indexació de les metadades és el procés clau per obtenir com a resultat un excel·lent arxiu documental electrònic.

Actualment totes les empreses mouen un gran volum d'informació la qual necessita ser accessible de la forma més àgil possible. No serveix de res disposar d'aquesta informació si no és possible arribar-hi o es requereix molt de temps per trobar les dades que es busquen. Llegir més »

Guia de serveis de digitalització de documents per sectors

Cada vegada són més les empreses, organitzacions o governs que busquen alternatives a una acumulació de documents cada vegada més gran i a una recerca de dades lenta i de vegades infructuosa. Telecon ofereix als seus clients un complet servei de digitalització de documents.

Gràcies a la digitalització podran disposar d'un accés i gestió més àgil a tota la informació, el que contribueix a millorar els processos de treball i augmenten la productivitat de la seva empresa. Llegir més »

Avantatges de la factura electrònica amb Telecon

La llista d'avantatges de la factura electrònica les podem dividir en 2 apartats, els avantatges de la factura electrònica global a tots els projectes i solucions de facturació electrònica, i els avantatges de la factura electrònica amb Telecon i la seva solució de transició esglaonada a la factura en format electrònic. Llegir més »

Digitalització d'un diari: directrius i preguntes clau

Els diaris estan plens d'informació, però la recerca entre tota aquesta informació pot ser un gran problema, així que la digitalització del diari aporta una sèrie de beneficis. Llegir més »

Cost de la digitalització documental a les empreses

Hi ha diverses raons per triar un sistema de gestió documental: millor i més àgil accés a la informació així com distribució de la mateixa, major seguretat en l'accés o en cas de desastre, reducció de l'espai físic destinat a l'emmagatzematge, etc. Tot això repercuteix directament en una millora de la productivitat i també en un estalvi de costos. Llegir més »

Beneficis del Software de Gestió Documental

Si volem valorar els avantatges que ens aportaria un Software de gestió Documental a la nostra empresa, haurem d'analitzar els beneficis que ens aportarà. Per a aquesta valoració podem dividir-los en beneficis directes i indirectes. Llegir més »

Solució internacional d' enviament de fax per IP

En Telecon Business Solutions hem desenvolupat un projecte de desplegament d'una solució internacional per a l'enviament de fax.

Arran de la problemàtica de l'enviament de fax entre delegacions de diferents països, Telecon ofereix una solució per a la millora del procés. Llegir més »