Digitalització d'un diari: directrius i preguntes clau

Els diaris estan plens d'informació, però la recerca entre tota aquesta informació pot ser un gran problema, així que la digitalització del diari aporta una sèrie de beneficis.

Llevat que el diari hagi estat microfilmat (i moltes vegades encara que ho hagi estat), les biblioteques tenen molt poques còpies i aquestes còpies sovint no estan disponibles per als usuaris. Fins i tot amb l'accés a un diari, llevat que el document s'hagi indexat, la recerca de la informació desitjada pot ser una recerca tediosa.

Imatge del Diari de Madrid de 1814

A causa de la gran quantitat d'informació de difícil accés, els diaris locals són els principals candidats per a la digitalització. Un diari digitalitzat fa que tota la seva informació estigui disponible per a recerca i accessible a qualsevol persona amb accés a Internet, mitjançant un sistema d'arxiu documental electrònic.

No obstant això, els diaris a diferència d'altres tipus de documents, presenten alguns reptes diferents en el procés de digitalització.

A continuació s'aclareixen moltes de les qüestions i passos relacionats amb el procés de digitalització de diaris amb l'objectiu d'aclarir aquest tipus de projectes.

Per què digitalitzar un diari?
El procés de digitalització de documents en general augmenta el nombre d'usuaris concurrents que poden tenir accés a la informació. En concret, els diaris digitalitzats poden ser posats a disposició de diversos usuaris locals, i si es vol, també a qualsevol persona amb accés a Internet, mitjançant un sistema de gestió documental.

A això li sumem que el fitxer del diari digitalitzat té una llista de paraules clau de cerca i un indexat de text complet, que permeten buscar la informació concreta que està buscant l'usuari en qüestió de segons.

A més, l'ús d'una còpia digital disminueix la necessitat d'utilitzar l'exemplar original, que en moltes ocasions pot ser fràgil o de difícil accés.

Directrius per a la digitalització de diaris?

  • Comprovar que no estigui digitalitzat: Encara no hi ha molts diaris digitalitzats, abans de començar el projecte de digitalització, cal assegurar-se que ningú té o està digitalitzant aquest mateix diari.
  • Comprovar si és legal per digitalitzar: Si el diari que vol digitalitzar té protecció del dret d'autor, haurà de crear un acord amb el propietari legal.
  • Digitalització de l'exemplar complet?: Pel tipus de document i la naturalesa dels diaris, per a un resultat satisfactori s'hauria de treballar sempre amb l'exemplar complet.
  • Comprovar la millor qualitat: La digitalització del diari s'ha de prendre dels millors originals disponibles.
  • Realitzar el estudi sobre el que s'utilitzarà: La digitalització de diaris comporta un esforç econòmic, i els responsables del projecte haurien d'assegurar-se que hi ha prou demanda per al producte final.

OCR
Una vegada que la imatge digital del diari s'ha creat cal preparar el resultat de la digitalització per a la seva recerca i accessibilitat.

Les imatges es processen amb un programari de reconeixement òptic de caràcters (OCR) per preparar el text periodístic per a la seva posterior recerca per paraules global, mitjançant el qual es pot fer una recerca d'una paraula concreta en tot el volum digitalitzat.

Metadades dels diaris
Les metadades són necessàries per identificar cadascun dels fitxers digitalitzats i poden ajudar els usuaris a trobar el que estan buscant.

Per les metadades cal crear els camps de títol del diari, data i número, també pot ser interessant afegir metadades com el nombre de pàgines, el tema, l'àmbit del diari, etc.

L'accés i la preservació dels diaris digitalitzats
Cal definir com es farà l'accés a aquest nou recurs de diaris digitalitzats. Actualment la solució més acceptada, és l'obtenció d'un programari de gestió documental amb els fitxers digitalitzats i preparats per a la seva explotació tant en local com des d'Internet.

Les opcions de lliurament de la documentació digitalitzada en CD / DVD no es consideren acceptables per a la conservació de dades a llarg termini.

Externalització del procés de digitalització de diaris
Encara que algunes biblioteques han fet projectes de digitalització de diaris en les seves dependències, el resultat no sempre és el desitjat ja que es tracta d'un procés difícil d'executar.

Per diferents raons aquests projectes acaben fracassant: el temps necessari emprat en la digitalització, la qualitat dels escàners dedicats a la digitalització, la capacitat de generar OCR / metadades de qualitat i la integració en un programari de gestió documental.

Per treballar sobre segur, el millor és comptar amb una empresa de digitalització de diaris perquè realitzi de manera professional aquest treball amb la qualitat necessària i el resultat desitjat.

Per a més informació de la digitalització, contacti amb Telecon aquí.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.