Comandes de clients: Automatització del procés

Telecon Business Solutions posa a disposició dels seus clients una completa solució per automatitzar la gestió de comandes des de la recepció fins al seu processament en el sistema de gestió (ERP). Podrà processar i realitzar un complet seguiment de les seves comandes i les seves possibles incidències.

Imatge de comandes de clients

Una solució que li permetrà reduir fins a un 80% el temps emprat en processar les seves comandes i reduir els costos en un 50%. A més proporciona altres interessants avantatges:

  • Evitar la pèrdua de comandes.
  • Permet complir i millorar els acords de servei (SLA).
  • Reducció gairebé total d'errors durant el procés.
  • Gestió de comandes independentment del seu origen: fax, correu electrònic, paper, o EDI.
  • Seguiment de comandes en temps real, comandes pendents i incidències.

Gràcies a aquesta solució s'automatitzen totes les fases del procés de gestió de comandes de forma electrònica i amb la màxima seguretat.

Recepció de comandes
Independentment de l'origen (email, fax, paper etc) les dades clau de la comanda són capturats. Sobre la base d'aquestes dades (empresa, producte, etc.) són dirigits a la persona adequada prioritzant els urgents.

Extracció de dades de la comanda
Les dades són localitzats i extrets d'una forma ràpida i precisa gràcies a tecnologies de reconeixement de caràcters (OCR, ICR, codi de barres, etc.) integrades i el acarat amb la base de dades. Tot això el converteix en una tecnologia intel·ligent que assegura la informació de la comanda i l'arribada al responsable adequat de la seva gestió.

Verificació de dades de la comanda
La solució accelera l'entrada de comandes realitzant verificacions de forma automàtica minimitzant d'aquesta manera la intervenció dels responsables del servei al client. Finalitzades les verificacions la comanda s'integra en el sistema de gestió llest per iniciar el seu cicle de venda.

Gestió del flux de comandes
En cas d'excepcions, el sistema permet apartar-les del flux de treball habitual i assignar-la a qui ha de donar una solució, evitant-se així demores innecessàries. Els clients estaran informats en tot moment de la situació de la seva comanda i no necessitessin trucar a la seva empresa per conèixer el seu estat.

Integració de comandes amb el seu ERP
Les dades de les comandes són incorporats al sistema de gestió juntament amb una còpia de l'original de manera que aquesta pugui ser consultada en qualsevol moment pel personal autoritzat. Les consultes es realitzen a través d'un motor de cerca multi-criteri que permet combinar diversos camps (client, data, etc.).

Control i Informes de comandes
Tingueu en tot moment control del nombre de comandes i la situació dels mateixos. Extregui informes periòdics per analitzar el rendiment del seu negoci o detectar punts crítics. La informació obtinguda li permet analitzar i extreure conclusions sobre l'eficiència, la gestió de recursos, etc. prenent així les mesures pertinents de forma ràpida i efectiva.

Contacti mitjançant aquest formulari amb Telecon Business Solutions per a més informació sobre la solució d'automatització del procés de comandes de clients.

Formulari de la solució de Comandes a Clients

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.