Compromís de l'empresa TBS Telecon Business Solutions

El compromís de l'empresa TBS - Telecon Business Solutions ve reflectit en el nostre nord organitzacional.

MISSIÓ:

Telecon Business Solutions som una empresa de serveis que aporta solucions per facilitar i optimitzar els circuits en la gestió dels documents, satisfent les necessitats actuals i futures de les organitzacions.

En Telecon, les nostres actuacions es realitzen amb criteris de sostenibilitat i rendibilitat, i s'enfoquen a la generació de valor per als nostres clients i les nostres persones, oferint-los un espai on puguin créixer personal i professionalment.


VISIÓ:

Telecon Business Solutions serà una organització:

  1. Líder en el mercat de les solucions de gestió documental, convertint-se en una consultora de referència en el sector, posicionant-se com una organització amb una bona reputació de servei dirigit que actua amb un criteri de proximitat.
  2. De futur, cuidant les seves persones i oferint formació continuada amb l'objectiu de millorar les seves capacitats comercials, tècniques i competencials.
  3. Oberta al canvi, amb un camí de progrés definit i compartit per totes les seves persones.
  4. Rendible, operant de forma eficient, consolidada en el mercat local i amb un alt índex de satisfacció dels seus clients.

VALORS:

Telecon fomenta en el seu projecte empresarial els següents valors compartits:

  • Professionalitat: Fonamentem el nostre treball en la professionalitat, oferint nous avantatges tecnològiques als nostres clients que satisfacin les seves necessitats.
  • Vocació de serveis: Actuem amb una clara vocació de servei, adreçada en un marc d'eficiència i enfocada a superar les expectatives dels nostres clients.
  • Compromís amb l'organització: Les nostres persones mostren un clar compromís amb l'organització, amb el seu projecte empresarial i la seva visió compartida, i l'acompanyem, per mitjà del nostre treball diari en el seu compliment.

El convidem també a conèixer:

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.