Control horari personal. Control assistència treballadors.

TERMINAL és una poderosa eina, dissenyada i pensada per recollir informació de qualsevol sistema de fitxatge per als controls d'accés a les empreses com el control d'accés amb empremta digital.

Amb aquesta solució s'ofereixen resultats d'horaris del personal de la companyia, com a eina per a la presa de decisions i l'elaboració d'estadístiques de costos, absentisme etc...

Aquest programa de control horari personal té una fiabilitat i una flexibilitat mitjançant la qual s'ofereix a cada client la informació del control d'assistència de treballadors que necessiti, i amb la garantia d'estar sent utilitzada actualment per més de 10.000 empleats diàriament.

La finalitat principal de TERMINAL és gestionar els controls d'accés en empreses segons els marcatges rebuts dels terminals mitjançant targetes magnètiques, codi de barres, rellotges de control biomètric, control d'accés amb empremta digital o una aplicació via web com el Terminal/WEB.

Imatge de Control Horari Personal amb emprenta digital

La informació rebuda pels controls d'accés es processa per obtenir amb la major fiabilitat tota la informació necessària, per a l'anàlisi del control d'assistència de treballadors de tots els empleats d'una empresa.

Aquest programari de control horari del personal tracta els diferents Centres de Treball de l'empresa, bé siguin locals o remots.

En el seu apartat de control d'assistència dels treballadors, té com a objectiu generar uns totals acumulats dels diferents tipus d'hores de cada empleat, per al seu posterior enllaç amb qualsevol aplicació tipus Nòmines o Recursos Humans.

És un programa de control horari personal àgil, potent i alhora flexible, ja que permet modificacions per adaptar el seu funcionament a les necessitats de cada client.

Terminal/WEB

El programa de control horari personal té una opció via Internet amb la possibilitat d'unir el control d'accés a l'empresa a la pàgina web del client.

Aprofitant les noves formes de comunicació, en eliminar connexions innecessàries i costoses amb delegacions, com instal·lar rellotges de control d'accés per fitxar (bé sigui de lector de targetes, biomètrics, empremta digital, o de qualsevol altre tipus té un cost de maquinari i de instal·lació massa elevat).

Amb la solució TERMINAL/WEB oferim aprofitar els recursos de la seva xarxa actual sense adaptacions, i permetre que tota la seva xarxa d'empleats ubicats arreu, treballi amb el programari de control horari i informin de les seves absències en temps real, i a un cost molt interessant.

TERMINAL/WEB li subministra l'eina - software de control horari necessari per a treballar des d'entorns web. Només necessita un servidor propi i des d'aquest moment la seva pàgina web es publicarà a la seva intranet. La recollida d'aquestes dades del control d'assistència dels treballadors, poden enviar-se a qualsevol aplicació de Control de Presència independentment del entorn de programació.

Terminal/ASP

Mitjançant la solució Terminal/ASP s'accedeix a una solució de pagament per ús completa de control d'assistència de treballadors i control horari del personal, una alternativa feta realitat amb Terminal/ASP on es proporciona el programari de control horari necessari per treballar des d'entorns web.

Amb els serveis hosting de Terminal/ASP sempre estarà a l'última, beneficiant-se de solucions a costos variables. Només necessita un contracte de servei, i un navegador per cada usuari.

S'han acabat les instal·lacions, els equips, les despeses de reparacions. La seva solució amb Terminal/ASP s'allotja en un centre de dades, d'aquesta forma la seva organització es beneficiarà dels avantatges d'un cost fix mensual sense necessitat de compres de programari i maquinari.

Rebi cada matí via correu electrònic la informació prèviament consensuada, tant de fitxatges com d'hores de treball dels seus empleats, estudis d'absentisme, hores extres a pagar, etc ...

La finalitat de TERMINAL/ASP és eliminar la necessitat d'instal·lar i mantenir el maquinari i programari necessari per a disposar d'un control d'assistència dels treballadors, i disminuir així, els costos administratius derivats d'aquesta gestió.

Terminal400

Dins del programari de control d'accés i presència i el control horari, tenim mòduls específicament desenvolupats per als sistemes AS400 iSeries. Si el servidor de IBM és el que manté el ERP de la seva empresa, el programari Terminal400 s'adapta a aquest sistema perquè pugui obtenir un programari de control de presència i control horari per AS400.

Informes

Els informes han estat concebuts a partir dels requeriments dels controls d'accés a les empreses i control horari personal, sobre els indicadors d'absentisme i hores d'incidències dels empleats, que permeten als directius tenir un millor seguiment del control d'assistència els treballadors a tots els nivells.

S'utilitza la filosofia de BI (Business Inteligence), extraient la informació del Sistema Transaccional i emmagatzemant la mateixa en un repositori, a través de processos completament automàtics de càrrega i transformació de dades.

Sobre aquest repositori de dades es realitzen les dimensions i mesures d'anàlisi necessàries per a l'elaboració dels informes finals. Aquesta filosofia permet obtenir els resultats de forma immediata sense afectar el funcionament de l'aplicació.

La informació processada a partir dels controls horaris diaris dels empleats pot generar infinitat de reports i anàlisis estadístiques. Aquestes són algunes de les visions que a partir de l'eina "Sistema de Reporting" podríem disposar, independentment el client pot generar il·limitats informes d'acord a les seves necessitats:

  • Caràcter Dinàmic dels Informes i Gràfics.
  • Gràfics Evolutius.
  • Informes d'Incidències.
  • Informes amb Anàlisi semafòrics.
  • Anàlisi d'índexs d'Absentisme.
  • Anàlisi de Previsions
  • Informes de Presència Actual

Per obtenir més informació dels nostres programes de control horari del personal i control d'assistència de treballadors, contacti amb Telecon.

Imatge Acces al Formulari per demanar informació del Control Acces i horari del personal

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.