Destrucció de documents a Barcelona. Servei de Destrucció Documental.

Telecon ofereix als seus clients un servei global de Destrucció de documents a Barcelona, Catalunya, un servei que ofereix la destrucció documental d'una forma segura i confidencial respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades i medi ambient.

Basant-se en la LOPD (Llei Oficial de Protecció de Dades) i la normativa europea DIN 32 757-1, aquest servei de destrucció de documents garanteix que ningú tindrà accés a aquesta informació i que un cop destruïts, els documents no seran llegibles per terceres persones al mateix temps que seran irrecuperables.

Imatge del procès de destrucció de documents a Barcelona

Aquest procés compleix dues funcions, d'una banda la protecció confidencial de documents que van quedar obsolets i per un altre l'alliberament d'espai a la seva empresa.

  • Lliurament de caixes i contenidors adequats per contenir informació confidencial fins a la total destrucció, en aquests contenidors de documentació es realitza un segellat de seguretat per mantenir la confidencialitat de la documentació i evitar manipulacions externes abans de la destrucció de documents .
  • Recollida o substitució dels contenidors o caixes de forma periòdica (en contractar el servei de destrucció documental amb freqüència pactada) o a petició del client com un servei de destrucció confidencial de documentació de manera puntual, tot això amb els controls i seguretat pertinents ja indicats .
  • Destrucció documental certificada. Tots els documents seran destruïts de forma immediata d'acord amb la legislació actual i vigent, fent-los irrecuperables i obtenint el certificat de destrucció per part del client.
  • Trasllat a plantes de reciclatge. Complint amb l'actual normativa, tot el material procedent de la destrucció de documents serà portat a plantes per a procedir al seu reciclatge i així contribuir amb el medi ambient.
  • Finalment el nostre client rebrà el certificat de destrucció corresponent tant a la destrucció de documents confidencials com al reciclatge del material enviat a destrucció.

En el servei de destrucció de documents Telecon ofereix 3 variants possibles:

  • La destrucció documental amb recollida en l'empresa del client i execució en les instal·lacions de destrucció, és a dir el procés explicat en els paràgrafs superiors.
  • Destrucció documental certificada "in situ".Es trasllada l'equip necessari per dur a terme la destrucció de manera que el propi client podrà supervisar el procés.
  • Aquells clients que disposin del servei de custòdia documental podran acordar la destrucció de documentació confidencial obsoleta de forma periòdica o sota demanda. Per exemple, es pot acordar la destrucció de la documentació custodiada major de 5 anys o 10 anys.

Si està interessat en contactar amb una empresa de destrucció de documents a Barcelona, ​​que li ofereixi un servei de destrucció documental confidencial i certificat, contacti amb Telecon Business Solutions.

En Telecon oferim el servei de destrucció de documents a tot Catalunya (a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), amb servei a les diferents localitats d'aquestes províncies com són: Badalona, Santa Coloma, Hospitalet, Cornella, Sabadell, Terrassa , Manresa, Mataró, Vilanova, Vilafranca, Figueres, Reus, Tortosa, etc ...

Accès al Formulari d'informació Destrucció Documents

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.