Digitalització de documents per al sector comerç a Barcelona

El sector dedicat al comerç abasta una gran varietat de negocis des dels grans magatzems, majoristes, distribuïdors, hipermercats o supermercats fins parades de mercats i petites botigues o comerços locals.

Molts d'ells a causa del gran volum de documentació que mouen necessiten digitalitzar diversitat de documents, com per exemple: albarans, factures, comandes, contractes, etc.

Imatge de digitalització per al sector comerç

Amb la digitalització d'aquests documents aquestes empreses grans i petites, integren els fitxers digitalitzats en els seus sistemes per obtenir una còpia digital dels mateixos i addicionalment poder fer cerques i compartir els documents amb més facilitat que en el format paper actual.

Aquest procés de digitalització de documents permetria als comerços estalviar costos en paper, facilitar i reduir els temps de recerca, millorar els processos del negoci així com el grau de satisfacció dels clients.

Necessitats i beneficis de la digitalització de documents en el sector comerç

  • Digitalització de documents: la incorporació d'un procés de digitalització en els negocis de sector comerç, permetrà disposar dels diferents tipus de documents que es gestionen en l'empresa (factures, albarans, documentació interna, etc.) en format digital, sense haver de dedicar hores de personal a la gestió de l'arxiu. Amb el servei de digitalització s'obté un format més fàcil de compartir, arxivar i protegir.
  • Distribució de documents: la digitalització dels documents beneficia especialment a empreses que disposen de diversos punts de venda que podrien estar fins i tot en diferents localitats. La documentació en format digital facilita tant l'accés a ella com la compartició de la mateixa.
  • Centralització de documents: Per a les empreses del sector comerços en què la comunicació entre els punts de venda o els diversos departaments sigui important, el servei de digitalització de documents disposa la informació de forma centralitzada entre diferents seus o botigues, permetent accedir-hi des de qualsevol ubicació de manera fàcil i ràpida. Els beneficis d'aquest sistema es tradueixen en major rapidesa, estalvi de temps, complir els terminis etc. Tot això repercuteix directament en un millor flux de treball i un millor servei als clients.

Solucions que aporta la digitalització de documents per al sector comerç

  • Reducció del temps necessari per a realitzar les gestions i una major rapidesa en les mateixes.
  • Automatitzar processos dins del negoci. Per exemple, els de compra i venda.
  • Gràcies als formats estàndard que s'obtenen de la digitalització com són PDF, JPEG, aquests es poden incorporar fàcilment als sistemes de gestió implantats en el negoci.
  • Possibilitat de digitalitzar documentació diversa: factures, xecs, contractes, etc. i gràcies a l'OCR extreure les dades que més interessin.
  • Disminució dels costos generats en processar comandes.
  • Facilitar i potenciar la compartició d'informació entre els diversos departaments i punts de venda amb les oficines centrals.
  • Millora de la integració entre els sistemes electrònics i els de paper.

Per a més informació sobre la digitalització de documents en botigues i negocis del sector comerç a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al formulari informació Digitalizacion en el sector comerç

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.