Digitalització de documents per a centres de formació a Barcelona.

Dins del sector de l'educació s'engloben tant els centres de formació reglada (escoles, instituts i universitats) com també els de formació educativa no reglada (acadèmies, escoles d'idiomes, etc.).

Tots aquests centres educatius tenen en comú la gran quantitat de documentació generada en format paper, documentació que d'altra banda és necessari arxivar-la i tenir-la disponible per a consulta en tot moment, ja que es tracten d'expedients, exàmens i treballs dels alumnes que requereixen la supervisió i una consulta periòdica.

La digitalització de documents facilita tots els tràmits amb la documentació en paper i centralitza la informació perquè aquesta sigui més fàcilment accessible, en tots els tipus de centres de formació del sector de l'educació.

Imatge de digitalització de documents en centres de formació

Si el volum final de documents a processar és gran, la digitalització és un procés rendible. Per tant en centre amb poca documentació a digitalitzar seria interessant que valorés altres opcions pares digitalitzar els seus documents com seria l'adquisició d'un escàner professional.

Beneficis de la digitalització de documents en el sector educació

  • Centralitzar la informació: és important poder accedir a la informació des de qualsevol centre o des de fora d'aquests.
  • Enviament de documentació: en disposar de documents digitalitzats aquests poden ser enviats fàcilment als professors oa l'administració sense haver de recórrer a la correspondència.
  • Arxivat de treballs d'alumnes: a més de millores organitzatives, la digitalització i arxivat dels treballs dels alumnes permet augmentar la seguretat i evita la pèrdua de dades.
  • No cal personal dedicat: un cop implantat el procés de digitalització, no caldrà que el centre inverteixi recursos en digitalitzar els documents.
  • Integració senzilla: gràcies a disposar de la documentació en format digitals estàndard com és el pdf o jpeg, i podran integrar-se fàcilment amb sistemes de Gestió Documental prèviament implantats. A més mitjançant la incorporació d'un OCR podrem extreure les metadades que ens interessen com a números d'expedients, identificador de l'alumne etc. Tot això permetrà indexar i agilitzar la recerca d'informació.
  • No hi ha necessitat de hardware addicional: a externalitzar la digitalització de documents dels centres educatius s'estalvien la compra d'un escàner destinat a aquesta finalitat.

Digitalització i solucions en els centres de formació del sector educació

  • Digitalització d'informes d'estudiants.
  • Digitalització de documents oficials.
  • Digitalització de documentació diversa que interessi compartir.
  • Automatització de processos basats tant en paper com formularis. Per exemple, correcció d'exàmens.

Per a més informació sobre la digitalització en col·legis, instituts, acadèmies, universitats i altres empreses del sector educatiu a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al formulari informació Digitalizacion en Educació

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.