Digitalització de documents per a empreses Asseguradores a Barcelona

Les empreses asseguradores, entre les quals es troben les d'assegurances de vida, de cotxes, de la llar, mèdiques, d'animals de companyia, de viatges o per a professionals; són empreses que ofereixen productes similars i volen enfocar els seus esforços a agilitzar les gestions de la documentació.

Entre els objectius d'aquestes empreses hi ha el centralitzar l'accés a la documentació i facilitar l'arxivat millorant així productivitat i el servei als seus clients.

Imatge que referència a les assegurances de cotxes

Necessitats i beneficis de la digitalització de documents en les empreses asseguradores

Millorar de la productivitat i agilització de les gestions: les asseguradores, i especialment mèdiques reben un volum considerable de factures tant de metges com laboratoris, peticions de reemborsament de clients etc. La digitalització d'aquesta documentació facilita un millor accés a la mateixa i permet agilitzar les gestions.
Arxivat i centralització de documents: Un cop digitalitzats els documents aquests poden ser arxivats de manera centralitzada i accessibles de forma controlada tant a nivell intern com extern, presentant l'arxiu com PDF o jpg. Un complet procés que beneficiarà tant a la gestió dels departaments com als clients.
Extracció de metadades: A més de l'arxivat dels documents digitalitzats, també es pot aplicar un procés d'OCR, mitjançant el qual es poden s'extreuen una sèrie de metadades com ara el nombre d'historial, expedient, import de factures, dates, etc. L'extracció de les dades dels documents suposa una major facilitat de recerca i gestió de la documentació digitalitzada.

Solucions amb digitalització per a empreses Asseguradores

  • Digitalització de tot tipus de documentació:
  1. factures.
  2. peticions de reemborsament.
  3. parts.
  4. reclamacions.
  • Automatitzar l'arxivat de documents.
  • Reduir la quantitat de paper acumulat a l'oficina i en els arxius.
  • Incorporació dels documents digitalitzats a un sistema de gestió documental que permeti consultar i compartir aquesta documentació. En cas de no disposar d' un seria interessant implementar-lo.

Per a més informació sobre digitalització per a empreses asseguradores a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al Formulari deInformacion sobre Digitalizacion en empreses asseguradores

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.