Digitalització de documents per a empreses del sector financer a Barcelona

El sector financer i bancari abasta un ampli ventall d'empreses i serveis: bancs, caixes d'estalvis, agències de valors i borsa, unions de crèdit, empreses creditícies, societats d'inversió i empreses financeres.

Avui en dia aquestes empreses han d'afrontar més exigències, tant de servei com legals, per adequar-se així a un mercat cada dia més competitiu.

Telecon els ofereix un servei de digitalització de documents que permet millorar els processos de treball d'aquest sector de treball així com la productivitat oferint un millor servei als seus clients.

Imatge de la digitalització en el sector financer i bancs

Necessitats i beneficis de la digitalització en el sector financer

 • Processos de negoci millorats: la implementació d'un servei de digitalització de documents, permet automatitzar processos de negoci, unificar els diversos formats i millorar la productivitat.
 • Reducció de costos: la digitalització permet un estalvi gràcies a la reducció del material emprat i de les hores emprades pels treballadors per a aquest fi.
 • Accés centralitzat: gràcies a la digitalització dels document, aquests poden ser guardats en un lloc central la qual permetrà l'accés controlat a la documentació des d'altres punts.(sucursals, col·laboradors etc.).
 • Protecció i seguretat: es poden aplicar les mesures de seguretat pertinents sobre la documentació digitalitzada perquè d'aquesta manera compleixi amb la legislació vigent.
 • Validació de la documentació: la digitalització de la documentació, permet poder validar els documents en les diverses sucursals.
 • Qualitat del servei millorada: una gestió més àgil i millorada permet augmentar la qualitat de servei i el grau de satisfacció dels clients.
 • Diversitat de documentació: En aquest sector es treballa amb una gran varietat de documents. Per exemple, en la sol·licitud de préstecs o hipoteques són necessaris: taxacions, informes d'inspecció, informes de crèdit, etc. Tota aquesta documentació pot digitalitzar a diferents formats (pdf, jpg, etc).
 • Extracció de dades: Mitjançant el procés d'OCR es poden extreure metadades dels documents digitalitzats com poden ser nombres d'informes, imports de taxació, etc. Un cop arxivats els documents, aquests podran ser fàcilment consultats en base a les dades extretes. 

Si s'implanta una solució de gestió documental podrem afegir nous documents als expedients i accedir a qualsevol d'ells de forma àgil des de diverses ubicacions.

 • Solucions de digitalització de documents per al sector financer,
 • Digitalització de qualsevol tipus de document:
 1. sol·licituds d'hipoteques.
 2. informes financers.
 3. taxacions.
 4. informes de crèdits.
 • Arxivat automàtic de la documentació digitalitzada.
 • Automatització d'aquells processos basats en formularis o paper.
 • Digitalització de resultats d'enquestes a clients.

Per a més informació sobre la digitalització per a bancs, agències de borsa, empreses creditícies, societats d'inversió i qualsevol empresa del sector financer a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al formulari informació Digitalizacion en el sector financer

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.