Digitalització de documents per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona

Els diferents tipus d'empreses de missatgeria i transport (marítim, aeri, per carretera, ferroviària) poden estalviar costos millorar el seu flux de treball gràcies a l'automatització de processos i l'accés més ràpid a la informació que facilita la digitalització de documents.

Imatge de la digitalització en el sector transports i missatgeria

Necessitats i beneficis de la digitalització de documents en les empreses de missatgeria i transport

Distribució de documents més fàcil i ràpida: l'accés i l'enviament de documents digitalitzats es veu clarament millorat gràcies a ús d'internet. Això repercuteix directament en una reducció tant del temps com dels costos. Un exemple d'això són processos basats en formularis per tractar els documents. Aquests permeten automatitzar i millorar els temps de gestió.
Reducció de costos: gràcies a la digitalització de documents, podem reduir el gran volum de factures, albarans de lliurament, ordres de compra, etc. i evitar haver de dedicar personal a aquest fi. Això permetrà una reducció de costos en un sector freqüentment afectat per pujades de preu de combustibles.

Solucions de digitalització documental per a empreses de missatgeria i transport

  • Compartir informació entre diferents oficines, departaments i clients.
  • Automatització de l'arxivat dels documents digitalitzats i accés a ells de forma més àgil.
  • Gestió automàtica amb documents basats en paper o formularis.
  • Digitalització de la diversa documentació:
  1. Albarans de lliurament.
  2. Factures enviades.
  3. Comandes.
  • Possibilitat de capturar determinades dades en els documents digitalitzats. Gràcies a la inclusió d'un OCR en el procés, és possible extreure determinats metadades com a número d'albarà, dates, imports, número de factura, etc.
  • Incorporació dels documents dins dels sistemes de gestió de l'empresa. Gràcies als formats estàndard com PDF o jpg, els documents digitalitzats poden incorporar-se en els sistemes corporatius i ser consultats mitjançant les metadades extretes.

Per a més informació sobre la digitalització per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al formulari informació Digitalizacion en el sector transports

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.