Digitalització de documents per a empreses de serveis a Barcelona

Les empreses de serveis tant de telecomunicacions, electricitat, gas o aigua coincideixen en la necessitat de digitalitzar la seva documentació per poder automatitzar certes gestions, així com arxivar de forma centralitzada per a millorar el seu accés i consulta.

Totes aquestes accions de digitalització beneficiaran tant als processos de treball interns de l'empresa com al servei que ofereixen als seus clients finals, per millorar la rapidesa i l'eficàcia en la gestió documental.

Imatge de la digitalització en el sector serveis

Necessitats i beneficis de la digitalització en el sector serveis

Reducció el volum de paper: gràcies a la digitalització podem millorar directament dos aspectes. El primer, l'ocupació d'espai que genera la progressiva acumulació de documentació en les oficines. I en segon lloc, una reducció de l'impacte sobre el medi ambient gràcies a la reducció del consum que això suposa.
Centralitzar l'arxivat de documents de forma automàtica: aquest procés permetria agilitzar el processament de la documentació i l'accés a la mateixa, per exemple el de les factures. Augmentar la velocitat de processament de factures beneficia tant a l'empresa com en última instància als clients millorant la seva satisfacció.
Extracció d'informació: gràcies a l'ocupació d'un OCR durant el procés de digitalització, podem extreure dades dels diversos documents com poden ser nombre d'albarà o de factura, l'import etc. que es guardaran com a metadades. El resultat final de la digitalització serà habitualment un arxiu en format pdf, no obstant això, es poden generar més formats com imatges jpeg o tiff.

Solucions de digitalització documental per al sector serveis

  • Compartir la informació i documents entre departaments o empreses col·laboradores de forma més àgil i segura.
  • Digitalitzar documentació tant interna com de clients amb el conseqüent estalvi d'espai a l'oficina.
  • Digitalització i arxivat automàtic dels documents.
  • Captura de dades que continguin informació sobre la producció.
  • Automatitzar els processos basats en paper i formularis.
  • Incorporar la documentació en els sistemes de gestió interns o implementar solucions empresarials.
  • Externalització del procés de transacció.

Per a més informació sobre la digitalització a empreses del sector serveis a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al formulari informació Digitalizacion en el sector serveis

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.