Digitalització de documents per a farmàcies i el sector de la sanitat a Barcelona

Tant les farmàcies com els centres que engloben la Sanitat (assistència primària, hospitals, laboratoris d'anàlisis, centres privats, serveis d'assistència social, etc.) poden beneficiar-se en gran mesura de la incorporació d'un servei de digitalització documental en els seus processos.

Mitjançant la digitalització dels documents podran millorar els processos administratius amb el conseqüent estalvi de costos i temps.

Imatge de la digitalització de documents en farmàcies i el sector sanitari

Necessitats i beneficis de la digitalització de documents en el sector de la Sanitat

Entre els beneficis que ens aporta un servei de digitalització per les empreses sanitàries tenim:

  1. S'admeten diversos formats i tipus de documents: la gran diversitat de documents (informes, proves, resultats, històries, radiografies, etc.) requereixen una tecnologia professional que permeti digitalitzar aquesta documentació i gestionar posteriorment. En aquest sentit, resulta extremadament útil la incorporació d'un OCR (reconeixement òptic de caràcters) per poder extreure les metadades que necessitem (nombre de fatura, núm d'expedient etc.). Aquests ens permetran localitzar els documents posteriorment d'una manera més àgil.
  2. Integració en els sistemes del centre: gràcies al fet que els documents dse digitalitzades en formats estàndard com PDF, aquests podran incorporar automàticament en el sistema de gestió documental actual o es podrà gestionar la implementació d'un nou gestor documental. Això permetria ampliar les possibilitats de gestió millorant qualsevol procés que es realitzi amb la documentació: consultes, tràmits, etc.
  3. Temps d'espera reduïts: gràcies a la digitalització es poden optimitzar els processos administratius reduint costos i agilitzant les gestions. Tot això suposarà un benèfici tant a nivell dels departaments, al agilitar qualsevol gestió, com per als pacients que veuran reduït el temps d'espera i simplificat l'accés a certa informació o tràmits.
  4. Millora de la seguretat: la digitalització de documents, permet un major control d'accés a la informació. Aquest fet és especialment important en un context en què es treballa amb informació de caràcter personal i en el qual la pèrdua d'un paper amb dades personals d'un usuari pot ser un greu problema. Amb el servei de digitalització d'aquesta documentació s'obté un millor control sobre la mateixa (qui la té, qui la visualitza, a qui te l'enviarem, etc.), a més permet complir amb la legislació vigent.

Solucions que aporta un servei de digitalització per al sector de la Sanitat i Farmàcia

  • Digitalització de la documentació dels pacients: informes, receptes, etc.
  • Arxivat automàtic dels documents digitalitzats i incorporació dels mateixos als sistemes de gestió dels centres.
  • Automatització d'aquells processos basats en paper o en formularis.
  • Possibilitat de compartir l'historial dels pacients o qualsevol altre tipus d'informació amb altres centres mèdics d'una manera ràpida i àgil.

Per a més informació sobre digitalització de documents per a farmàcies i el sector de la sanitat a Barcelona, contacti amb Telecon Business Solutions.

Accés al Formulari informació sobre la Digitalizació en farmàcies i Sanitat

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.