Factures a clients: Automatització de processos

La solució de Factura a Clients de Telecon Business Solutions permet automatitzar l'enviament i arxivat de factures electròniques i de paper respectant la legislació vigent.

Solució de Factura a Clients

Una solució apta tant per a petites com grans empreses. Pot ser implementada de forma immediata o gràcies a la possibilitat de convivència entre el sistema tradicional postal i l'electrònic (e-factura), i per tant triar el moment més adequat per realitzar la migració a factura electrònica en la seva totalitat.

Des del primer moment podrà beneficiar de nombroses avantatges que comporta el sistema d'automatització del procés de factures a clients:

 • Reducció de costos del procés de fins al 80%.
 • Reducció del DSO fins a 7 dies (Temps mitjà d'una empresa per recol·lectar els ingressos després que la venda ha estat realitzada).
 • 100% d'automatització en l'enviament de factures.
 • Integració en els sistemes de gestió ERP de les empreses.
 • Augment del flux efectiu en caixa (cashflow).
 • Multiplicació de la capacitat de treball.
 • Seguiment de les factures en temps real.
 • Conformitat legal de la factura electrònica gràcies a una varietat de tecnologies embegudes signatura electrònica, EDI i BCAT.
 • Beneficis ambientals en ser un procés més ecològic i sostenible.

La Solució de procés de Factures a clients de TBS permet automatitzar íntegrament l'enviament i arxiu de les factures, en base a les preferències del client i de forma independent al mitjà d'enviament seleccionada: correu postal, correu electrònic, fax, EDI ( XML, EDIFACT, ANSI, UBL, etc.) i / o publicació portal web.

El procés consta de diferents etapes de les quals es pot fer un seguiment en temps real.

 1. Validació i Transmissió: un cop validada la factura pel sistema comptable o de gestió, aquesta és transmesa a la nostra solució per a ser processada.
 2. Extracció i Formateig: les dades de la factura són extrets de forma automàtica i convertits al format prèviament seleccionat: (XML, PDF, etc.). personalitzant mitjançant la inserció de text o imatges.
 3. Enviament i col·laboració: les factures generades són enviades als clients a través del mètode escollit. Per correu postal: les factures són enviades a un centre especialitzat en enviaments postals on sortiran a la xarxa postal en 24 hores. Electrònicament (e-factura): a través de correu electrònic, accedint a un portal web o mitjançant EDI.
 4. Pagament: la nostra solució permet el pagament immediat de les factures a través d'un portal segur. La informació d'aquesta transacció pot ser integrada en el seu ERP o sistema de gestió. Aquesta forma de pagament permetrà a la seva empresa reduccir els temps de DSO i dedicar el personal dedicat a altres tasques prioritàries.
 5. Seguiment i recuperació: tot el procés pot ser seguit en línia i en cas necessari qualsevol factura podria ser recuperada de forma immediata.
 6. Arxiu: totes les factures queden arxivades de forma segura i disponibles per a la recuperació en qualsevol moment.

Contacti amb Telecon Business Solutions per a més informació sobre el procés d'automatització de factures a clients i com pot la seva empresa beneficiar.

Formulari de procés de Factura a Clients

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.