Contactar amb TBS

Per a qualsevol informació addicional, comunicació d'incidències o suggeriments, pot contactar-nos a través de:

     Telèfon: +34 932 289 110
     Fax: +34 932 289 131
     Correu electrònic: telecon@telecon.es

També té l'opció d'enviar un missatge a TBS - Telecon Business Solutions omplint el següent formulari:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, S.L. amb CIF B63015820 i domicili social situat a CARRER VILAMARI, 82, BAIXOS 08015, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, S.L. té previst realitzar:
· Finalitat: atendre les seves consultes i / o sol·licituds i instal·lació de cookies
· Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
· Base legítima: El consentiment de l'interessat
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal CARRER VILAMARI, 82, BAIXOS 08015, BARCELONA o a l'correu electrònic lopd@telecon.es. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.