Contactar amb TBS

Per a qualsevol informació addicional, comunicació d'incidències o suggeriments, pot contactar-nos a través de:

     Telèfon: +34 932 289 110
     Fax: +34 932 289 131
     Correu electrònic: telecon@telecon.es

També té l'opció d'enviar un missatge a TBS - Telecon Business Solutions omplint el següent formulari:

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la informació i de comerç electrònic, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, SL, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i d'altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, SL Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, SL, amb adreça al C/Vilamarí, 82 08015 Barcelona, o bé enviar un correu electrònic a: lopd@telecon.es
En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.
Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.