Formulari petició Informació-Pressupost a TBS

El següent formulari serveix per enviar una petició de informació/pressupost a TBS-Telecon Business Solutions del Grup Telecon.

També pot trucar al 932 289 110 o utilitzar el nostre formulari de contacte reduït per demanar informació a l'equip de TBS.

Introduïu l'empresa des de la qual realitza la petició d'informació.

Introduïu un número de telèfon on poder contactar.

Introduïu el nom de la persona de contacte

Introduïu un correu electrònic mitjançant el qual poder contactar

Introduïu la població on està ubicada l'empresa, interessada en la petició.

Introduir el producte, solució o servei sobre el qual está interessat i vol rebre informació.

Segons la pàgina d'accés al formulari, aquest camp s'emplena automàticament amb el valor d'origen.

Introdueixi observacions addicionals que necessiti fer arribar sobre la petició actual.

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la informació i de comerç electrònic, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, SL, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i d'altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, SL Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, SL, amb adreça al C/Vilamarí, 82 08015 Barcelona, o bé enviar un correu electrònic a: lopd@telecon.es
En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.
Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.