Formulari petició Pressupost Destrucció de documents

El següent formulari serveix per enviar una petició de pressupost de destrucció de documents a TBS-Telecon Business Solutions del Grup Telecon.

També pot trucar al 932.289.110 o utilitzar el nostre formulari de contacte reduït per demanar informació a l'equip de TBS.

Introduïu l'empresa que requereix el servei de destrucció de documents.

Introduïu un número de telèfon on poder contactar.

Introduïu el nom de la persona de contacte amb la de gestionar la petició.

Introduïu un correu electrònic on enviar-li la informació.

Kg
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, S.L. amb CIF B63015820 i domicili social situat a CARRER VILAMARI, 82, BAIXOS 08015, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Telecon IBERICA OFIMATICA I COMUNICACIONS, S.L. té previst realitzar:
· Finalitat: atendre les seves consultes i / o sol·licituds i instal·lació de cookies
· Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
· Base legítima: El consentiment de l'interessat
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal CARRER VILAMARI, 82, BAIXOS 08015, BARCELONA o a l'correu electrònic lopd@telecon.es. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.