Pikolín, un cas d'éxit de Telecon en gestió documental

Imatge del logo de Pikolin

Telecon com a partner certificat d'Esker, aposta per la gestió documental per a optimitzar els fluxos de treball i reduir les despeses innecessàries dels seus clients.

Seguint aquesta línia de gestió documental, el grup Pikolín un destacat líder europeu en el sector del descans continua la seva política d'innovació i opta per una millora en els seus processos de la mà de la nostra empresa.

Pikolín, és una empresa líder en vendes a Espanya, Portugal i França. Gràcies a les oficines de Cofel, adquirides el 2009, han pogut continuar la seva expansió al mercat francès.

El projecte dut a terme per Telecon mitjançant la tecnologia d'automatització de processos documentals de Esker, permet que l'empresa Pikolín emeti els seus documents (albarans, comandes, factures i nòmines) a totes les seves oficines a Espanya, França i Portugal.

Des de fa quinze anys Pikolín utilitza la tecnologia Esker Fax, integrada al servidor de correu electrònic Lotus Notes, per emetre els documents de negoci des de la seva AS/400 un sistema de gestió ubicat seu Data Center de la província de Saragossa.

Actualment, i gràcies a l'última implementació, utilitza també la solució Esker DeliveryWare per donar format als seus documents i possibilitar el seu enviament a través de diferents canals: correu electrònic, fax, FTP i correu ordinari segons sigui necessari.

En aquest projecte, Grup Telecon es va fer càrrec tant de la instal·lació i configuració de la solució de gestió documental amb el programari de Esker, com també amb la integració amb el sistema de gestió AS/400 de Pikolin.

Com a resultat d'aquesta reeixida integració, fins a 100.000 documents són enviats a l'any a través d'aquesta solució de Esker. Donat l'èxit de la implantació i l'estalvi de costos que suposa, Pikolín es planteja en curt termini incorporar el programari Esker Deliveryware per realitzar les seves enviaments per correu en les seves oficines a França (Cofel).

Per a més informació, podeu contactar amb Telecon.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.