Telecon Iberica es regeix a la nova normativa coneguda com Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor la normativa europea de protecció de dades, més coneguda com Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades (en endavant, "RGPD"), així mateix el 25 de maig de 2018 aquesta normativa passar a ser de plena aplicació.

D'aquesta manera, en Telecon IBERICA OFIMATICA I TELECOMUNICACIONS, S.L. estem preparant-nos per assumir els nous compromisos que estableix la regulació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i així oferir-los un servei ajustat als requeriments del marc legal.

En aquest sentit, posem sota el seu coneixement els canvis més importants que incorpora aquesta normativa europea de protecció de dades personals, a continuació, es detallen, a tall d'exemple, algunes de les modificacions i novetats que es desprenen de la seva aplicació:

  • Ampliació dels drets com a interessat o afectat proporcionats, que inclouen novetats com són el dret a l'oblit i el dret a la portabilitat de les dades.
  • La figura del delegat de Protecció de Dades.
  • L'obligatorietat d'obtenir el consentiment mitjançant acció clara o afirmativa de l'interessat.
  • L'aparició de noves bases legitimes que permeten els tractaments de dades.
  • L'obligatorietat de comunicar les violacions de seguretat que constitueixin un risc per als drets i llibertats dels interessats.

En Telecon IBERICA OFIMATICA I TELECOMUNICACIONS, S.L. l'informem que seguim tractant les seves dades d'acord amb:

  • El consentiment de l'interessat.
  • El compliment d'una llei.
  • L'existència d'un interès legítim per part de Telecon IBERICA OFIMATICA I TELECOMUNICACIONS, S.L.
  • L'interès públic o exercici de Poders Públics.
  • L'execució del contracte.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.