Volum de factures enviades a FACE en el primer any d'implantació

Ja ha passat un any des de la implantació de la plataforma FACe (punt general d'entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat) que permet l'enviament de factures electròniques a les administracions públiques.

En concret va ser, el 15 gener 2015 quan va entrar en vigor la llei 25/2013, i des de llavors s'han d'enviar les factures electròniques a les administracions públiques (AAPP) a través de la plataforma FACe o associades.

La plataforma FACe a més de l'enviament de factures a les AAPP també permet realitzar un seguiment de l'estat de tramitació de les factures fins al seu pagament per part de l'administració.

Un any més tard ens preguntem quantes factures s'han enviat a través de la plataforma FACe, de quins imports estem parlant, quines administracions estan adherides al sistema i altres preguntes clau, que ens han aclarit mitjançant el següent informe:

Informe de Factures electròniques presentades a les administracions públiques a través de FACe

Origen de les dades: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Dades fins la data: 31/12/15 (inclusivament)

Administracions adherides a face

Les 16 comunitats autònomes i les 2 ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

A prop de 8.000 entitats locals.

Factures presentades a les APP mitjançant FACe

Nombre total de factures: 6.011.813

Import de les factures (excloses les rebutjades i anul·lades): 32.823.604.363 €

El següent gràfic mostra l'evolució en la presentació de les factures a FACe durant l'any 2015:

Imatge gràfic evolució factures FACe 2015

Factures electròniques presentades a través de FACe a les comunitats i ciutats autònomes

Nº Total de factures: 2.269.536

Nº de CCAA i Ciutats Autònomes adherides: 18

La comunitat amb més factures presentada és de llarg la comunitat de Madrid amb un total de 740.877 factures electròniques presentades a través de FACe.

El segueix a molta distància la comunitat de Múrcia amb 184.855 factures.

Factures electròniques presentades a través de FACe a les entitats locals

Nº Total de factures: 3.015.779

Nº d'entitats locals adherides: 7.815

L'ajuntament que més factures ha presentat ha estat l'ajuntament de Madrid amb un total de 75.271 factures, seguit de l'ajuntament de Sevilla amb 32.816

 

Des de Grupo Telecon ens sentim partícips en haver contribuït amb el nostre software d'integració a la presentació d'aquestes factures a la plataforma FACe.

Software d'integració factura electrònica FACe

Per a més informació contacti amb nosaltres.

Gràfic del volum i evolució de factures tramitades amb FACE el 2015
Evolució en la presentació de les factures a FACe durant l'any 2015

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.