Processos de Gestió documental

Són múltiples els processos de gestió documental que es poden automatitzar en les empreses, normalment tots els processos que tinguin un document associat són candidats a automatitzar amb una solució o sistema de gestió documental.

Aquests processos documentals relacionats amb la documentació d'entrada i sortida en general són importants i crítics a l'empresa.

L'objectiu amb l'aplicació d'un sistema de gestió documental, és el de reduir els costos i tasques en gran part manuals que tenen associats els processos documentals de l'empresa.

Tal com s'ha indicat, els processos de gestió documental són importants i relacionats amb documentació d'entrada i sortida de l'empresa, alguns d'aquests processos de gestió documental són:

Entrarem una mica en el detall de cada procés:

Factures de Proveïdors:
És una solució de digitalització de les factures de proveïdors que simplifica els processos d'entrada de factures de les compres realitzades per l'empresa, es redueixen els costos, el temps de procés i els errors en no haver d'introduir les dades de les factures manualment en el sistema. Més informació a l'apartat especial de Factures Proveïdors.

Factures de clients:
Amb un sistema de gestió documental, és possible l'automatització de processos documentals associats a la facturació dels clients, amb aquesta solució s'envien les factures als clients automàticament i és un procés de gestió documental que evoluciona cap a la facturació electrònica de manera natural. Més informació a l'apartat especial de Factures Clients.

Factura Electrònica:
Tal com s'ha indicat en el punt anterior, la factura electrònica es considera un procés de Gestió Documental i s'integra en el sistema, el resultat del procés és l'obtenció d'un document que compleix amb els reglaments i requisits legals i exigibles a les factures tradicionals en paper. Més informació a l'apartat especial de Factura Electrònica.

Comandes de Clients:
Mitjançant el sistema de gestió de comandes, l'entrada de les comandes de clients a la seva empresa s'automatitza amb un procés de gestió documental integrat que permet la captura, validació i tractament de les dades associades a la comanda. Més informació a l'apartat especial de Comandes Clients.

Arxivat Documental:
L'arxivat de documents consisteix en un procés de gestió documental que permet la captura, emmagatzematge, indexat i recerca de qualsevol document, amb aquest procés es controla tot el cicle de vida dels documents en la seva empresa amb la informació, les dades, la traçabilitat i la seguretat associada a documents com contractes, nòmines, formularis, pressupostos, projectes, etc ... Més informació a l'apartat especial de Arxiu documental.

Digitalització:
La solució de digitalització té un sentit molt ampli dins de la gestió documental, i és en si mateixa una part del procés de gestió documental que té a veure amb la captura de les dades mitjançant un escàner OCR professional que permet la tasca de digitalització. Dins de la digitalització no hi ha límit en els documents a processar, i fins i tot digitalitzar plànols, mapes i diagrames amb destinació a arxius digitals d'imatge. Més informació a l'apartat especial de Digitalització.

Contacti amb TBS del Grup Telecon mitjançant el nostre formulari de contacte per a més informació sobre l'automatització de processos de gestió documental de la seva empresa. També pot utilitzar el nostre formulari de petició d'informació detallada de Gestió Documental.

Imatge d'acces al formulari de automatització de processos Documentals a les empreses

Imatge d'acces al pressupost de gestió documental de Telecon

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.