Servidors de fax. Avantatges del servidor de Fax.

Un servidor de fax (o faxserver) és un sistema instal·lat en una xarxa d'àrea local (LAN) que permet als usuaris dels ordinadors que estan connectats a la LAN enviar i rebre missatges de fax.

Els servidors de fax s'executen en un equip servidor que està equipat amb una o més targetes de fax connectades a les línies telefòniques o en l'actualitat també amb programari emulador de mòdem que utilitzen T.38 (Fax sobre IP o Fax per VOIP) obtenint la tecnologia per transmetre el senyal de fax a través d'una xarxa IP.

Imatge de Servidors de Fax i Targetes de Fax

La funció dels servidors de fax és la d'acceptar els documents dels usuaris i convertir-los en fax, i posteriorment transmetre'ls. També és funció dels servidors de fax el rebre trucades de fax i, o bé guardar els documents d'entrada en un repositori o bé encaminar els documents als usuaris destinataris.

Els usuaris poden comunicar-se amb el servidor de fax de diverses maneres, ja sigui a través d'una xarxa local o Internet.

En una empresa amb un gran volum de transmissions de fax, l'equip que allotja el servidor de fax pot ser dedicat a aquesta funció, encara que també existeix l'opció de la virtualització del servidor de fax , en aquests dos casos l'equip que realitza el treball s'identifica com un servidor de fax.

Servidors de Fax: com enviar i rebre els fax.

Per enviar fax, hi ha diversos mètodes disponibles per a l'usuari:

 • Mitjançant un email amb o sense arxius adjunts, es pot enviar aquest email a una adreça de correu electrònic especial determinada per enviar fax, el servidor de fax automàticament converteix tots els missatges amb destinació aquesta adreça de correu en format de fax i els transmet juntament amb els annexos.
 • Es pot configurar l'equip de l'usuari per a "imprimir" un document amb una "impressora virtual" que, en lloc de produir una impressió en paper, envia el document al servidor de fax, que després ho transmet.
 • Es pot utilitzar un lloc web especial que permet pujar arxius, i els transmet al servidor de fax per al seu enviament.
 • Un programa software client especial es també disponible per enviar els fax.
 • També hi ha la possibilitat de configurar connectors en els sistemes de gestió documental, per a l'enviament de fax automàtic.

Per rebre fax, diversos interfícies d'usuari poden estar disponibles:

 • L'usuari pot rebre un email per cada fax rebut, amb les pàgines que integren el fax rebut com a adjunts, en general en format TIFF o PDF.
 • Els fax rebuts es poden emmagatzemar en un directori d'arxius dedicat, al qual l'usuari pot tenir accés.
 • Un lloc web pot permetre als usuaris connectar-se i comprovar els faxos rebuts.
 • Un programa software de client especial per tractar els fax es pot utilitzar per a la recepció.
 • També hi ha la possibilitat de configurar connectors en els sistemes de gestió documental, per a rebre els fax i automàticament integrar-los al sistema.

Avantatges dels servidors de fax envers els equips de fax de paper (hardware):

 • Els usuaris poden enviar i rebre fax sense moure's del seu escriptori.
 • Qualsevol arxiu d'ordinador per imprimir es pot enviar per fax, sense haver d'imprimir primer el document en paper.
 • El nombre de línies telefòniques de fax en una empresa pot ser reduït, ja que el servidor de fax pot posar en cua un gran nombre de fax i enviar-los quan qualsevol de les seves línies s'allibera.
 • Es pot afegir als programes que té actualmente al ordinador la capacitat d'enviament de fax, el que permet la generació automàtica dels fax.
 • Els fax enviats són més llegibles i d'aspecte professional.
 • Els fax rebuts es poden imprimir automàticament en una impressora d'ordinador estàndard.
 • L'enviament de fax pot ser monitoritzat, per la qual cosa als usuaris se'ls poden assignar quotes d'enviament per a garantir un ús adequat de la solució.
 • Els servidors de fax poden estar un centre de dades d'una empresa que els proporciona disponibilitat del servei i amb funcions de recuperació per tenir el servidor de fax sempre disponible.
 • Rebre fax no desitjats deixa de ser un problema, ja que el servidor de fax pot mantenir una llista negra de telèfons dels que no acceptarà rebre fax, o bé una llista blanca de tots els números dels que s'accepta rebre fax.
 • Rebre els fax es realitza per via electrònica integrada en els ordinadors i sistemes, de manera que es redueix o elimina l'ús de paper.

Si voleu més informació dels servidors de fax, contacti amb Telecon i l'informarem en detall de totes les solucions disponibles per millorar les tasques d'enviar i rebre fax a la seva empresa.

Imatge de accés al Formulari de informació dels Servidors Fax

Més informació de les targetes, a la pàgina dedicada a les targetes de fax.

També pot accedir al nostre apartat dedicat al Fax sobre IP i al dedicat a la virtualizació del fax.

Addicionalment, comptem també amb una pàgina especial dedicada al Fax a AS400.

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.