Solució d'enviament de Facturació a Clients

Haver d'enviar factures en paper i electròniques al mateix temps, és un dels grans problemes que tenen la majoria de les empreses.

La solució és l'externalització de l'enviament de factures (electròniques i per correu postal) en el mateix procés.

Externalització de l'enviament de facturació a clients

Beneficis immediats de la solució d'enviament de Facturació a Clients

 • Automatització de l'enviament de factures als seus clients
 • Sense canviar la seva actual programari de facturació
 • Fins a un 90% d'estalvi enfront del seu cost actual
 • S'ha acabat l'ensobrat, les cartes, els segells, imprimir les factures i el paper
Accés al formulari pressupost enviament factures

 

Demani el seu pressupost sense compromís

 

Més beneficis del servei d'enviament de factures

 • Des de l'inici del procés, aconsegueix un estalvi del 50% en el cost de l'enviament de factures.
 • Arribant fins a un estalvi del 90% quan tota la facturació és per factura electrònica.
 • A més s'aconsegueix una reducció del DSO fins a 7 dies (Temps mitjà d'una empresa per recol·lectar els ingressos després que la venda ha estat realitzada).
 • No ha de canviar el seu actual software de facturació, (el nostre sistema s'adapta a tots els software de facturació del mercat).
 • 100% d'automatització en l'enviament de factures als seus clients.
 • Seguiment de l'enviament de les factures en temps real.
 • Ja no necessitarà ensobrar manualment, ni tampoc més: segells, cartes i paper (aporta beneficis ambientals en ser un procés més ecològic i sostenible).

Descripció detallada del servei enviament de factures

En la majoria d'empreses i sistemes de facturació, hi ha clients que requereixen la factura en format electrònic i altres que la necessiten per correu postal.

Amb l'externalització de l'enviament de totes les factures (electròniques i postals), l'empresa controla mitjançant una taula els clients que han de rebre la factura en format paper i els que la rebran en format factura electrònica.

Així s'aconsegueix que la transició de les empreses cap a la factura electrònica es realitzi de forma progressiva i sense problemes, en permetre conviure de forma fàcil factures electròniques i en paper al mateix temps.

Accés al formulari pressupost enviament factures

 

Demani el seu pressupost sense compromís

 

Control de gestió i arxiu de factures enviades

Per al control de la forma d'enviament als clients i el seguiment de l'estat de l'enviament de les factures, hi ha un portal web que ofereix totes les funcions necessàries per controlar el procés.

Web control enviament factures clients

En aquest portal podrà tenir còpia de totes les factures enviades, tant les enviades en format electrònic com les enviades per correu postal.

 • Buscar les factures per les seves dades (número de factura, client, data, etc ...)
 • Descarregar un fitxer PDF amb la còpia de la factura
 • Controlar l'estat de l'enviament de totes les factures (electròniques i postals).
 • En el cas de les factures per correu postal, permet monitoritzar l'estat en què es troba la seva impressió i enviament a correus: Iniciada (factura pendent de processar), Tractament (factura en procés d'impressió i ensobrat), Publicada (factura enviada al client).
Accés al formulari pressupost enviament factures

 

Demani el seu pressupost sense compromís

 

 

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.