Targetes Dialogic Brooktrout TruFax

Les targetes de Fax Dialogic Brooktrout TruFax ofereixen a les empreses petites i grups de treball la possibilitat de disposar fax a la xarxa. Aquestes targetes de fax intel·ligents suporten diverses aplicacions, com a servidor de fax i encaminador de fax i ofereixen una qualitat i rendiment a nivell empresarial per als petits negocis o empreses.

Característiques destacades de la targeta de fax Dialogic TruFax:

  • Dialogic Brooktrout Progress Call: Funció adaptable que proporciona una biblioteca incorporada d'algorismes de comunicació per a la identificació i adaptació a les màquines de fax i diverses condicions de la línia de fax. Proporciona compatibilitat, alts índexs de connectivitat, i altes velocitats de transmissió a través d'una àmplia gamma de màquines de fax i condicions de les línies telefòniques.
  • Purpose-built: Aprofita algorismes avançats de fax i el poder de processament d'un fax dedicat, el qual ofereix avantatges de rendiment i fiabilitat en comparació amb els mòdems fax de classe 1 i classe 2 i adaptadors de telefonia.
  • Modulació exclusivament de fax: Elimina possibles problemes de seguretat relacionats amb paquets no T.30
  • Mode de correcció d'errors (ECM) (TruFax 250 i TruFax 450): permet alts ràtios d'intents de transmissió dels fax.
  • Algorisme de compressió: Modified Modificat Read (MMR) (TruFax 250 i TruFax 450): Pot reduir el temps de transmissió d'un 200 a un 300%.
  • Protocol de processament de fax incorporat: permet reduir la utilització de la CPU del servidor de fax i millorar el rendiment general del sistema.
  • Plug and Play: Fàcil instal·lació i configuració.

Disponible en diverses configuracions, les targetes de fax Dialogic Brooktrout TruFax proporcionen configuracions de fins a quatre canals per targeta dedicats per a enviament i recepció.

Targeta de fax Dialogic TruFax

Dins de les diferents funcions que es poden configurar a les targetes de fax, tenim:

  • Configuracions d'un canal analògic i dos canals BRI, que són adequades per als clients amb necessitats ocasionals de fax, però que encara requereixen una solució de fax molt fiable.
  • Les configuracions analògiques de dos canals i BRI de quatre s'utilitzen generalment en solucions de fax de xarxa i servidors de fax.
  • A més, si les targetes de fax Dialogic Brooktrout TruFax estan configurades per enviar i rebre faxos a través de canals independents, la solució de fax pot rebre faxos en un canal i enviar faxos de la cua de treball sortint per l'altre canal, maximitzant els recursos i el temps de resposta en situacions d'alt volum.

Si desitja més informació sobre les Targetes de fax d'Dialogic, contacti amb Telecon Business Solutions

Acces al Formulari informació Targetes Fax Dialogic TruFax

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.