Gestion Documental http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/43/all ca Reconeixement a Telecon com Docuware Gold Partner 2018 http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018 <p>Telecon Iberica Ofimatica i Comunicacions SL. ha rebut l&#39;estatus <strong>Docuware Gold Partner 2018</strong> com a reconeixement al seu alt nivell d&#39;experi&egrave;ncia i la seva excel&middot;lent capacitat per lliurar solucions DocuWare de primera classe. Ens associem amb l&iacute;ders de la ind&uacute;stria per assegurar-nos que cada soluci&oacute; i servei que oferim sigui el millor en el seu camp.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Gestió Comandes Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Thu, 22 Mar 2018 12:54:02 +0000 TBS 224 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals <p>A continuaci&oacute; presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a m&eacute;s reduir els costos operatius.</p> <p>Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i prove&iuml;dors que faciliten el funcionament de l&#39;empresa / negoci.</p> <p>Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l&#39;apartat de comunicaci&oacute; amb els clients com en els processos documentals amb els prove&iuml;dors.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Consultoria Processos Wed, 09 Dec 2015 13:52:03 +0000 TBS 214 at http://www.tbs-telecon.es Factures a clients: Automatització de processos http://www.tbs-telecon.es/ca/factures-clients-automatitzacio-processos <p>La soluci&oacute; de Factura a Clients de Telecon Business Solutions permet <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients">automatitzar l&#39;enviament i arxivat de factures</a> electr&ograve;niques i de paper respectant la legislaci&oacute; vigent.</p> <p><img alt="Solució de Factura a Clients" src="/sites/default/files/solucion-facturaclientes.jpg" style="width: 600px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factures-clients-automatitzacio-processos" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Clients Processos Thu, 17 Sep 2015 07:30:22 +0000 TBS 212 at http://www.tbs-telecon.es Comandes de clients: Automatització del procés http://www.tbs-telecon.es/ca/comandes-clients-automatitzacio-del-proces <p>Telecon Business Solutions posa a disposici&oacute; dels seus clients una completa soluci&oacute; per automatitzar la gesti&oacute; de comandes des de la recepci&oacute; fins al seu processament en el sistema de gesti&oacute; (ERP). Podr&agrave; processar i realitzar un complet seguiment de les seves comandes i les seves possibles incid&egrave;ncies.</p> <p><img alt="Imatge de comandes de clients" src="/sites/default/files/pedidos-clientes.jpg" style="width: 537px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/comandes-clients-automatitzacio-del-proces" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestió Comandes Processos Wed, 16 Sep 2015 11:07:19 +0000 TBS 211 at http://www.tbs-telecon.es Factura de proveïdors: Automatització del procés http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors-automatitzacio-del-proces <p>Telecon Business Solutions li ofereix una soluci&oacute; per automatitzar i digitalitzar les factures dels prove&iuml;dors de la seva empresa.</p> <p>Els processos manuals que s&#39;utilitzen habitualment s&oacute;n lents, susceptibles de m&eacute;s errors i en ocasions no tenen el control desitjat. Les conseq&uuml;&egrave;ncia d&#39;aix&ograve; podrien ser que no es processin les factures de prove&iuml;dors a temps quedant comptes exposades, reduint o perdent descomptes i rebent algun tipus de sanci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors-automatitzacio-del-proces" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Processos Wed, 16 Sep 2015 10:47:54 +0000 TBS 210 at http://www.tbs-telecon.es Compres: Automatització del procés de compres http://www.tbs-telecon.es/ca/compres-automatitzacio-del-proces-compres <p>Telecon Business Solutions ofereix una soluci&oacute; electr&ograve;nica d&#39;automatitzaci&oacute; del proc&eacute;s de compres d&#39;una empresa, aquest proc&eacute;s permet mitjan&ccedil;ant un flux d&#39;aprovaci&oacute; estandarditzat automatitzar els processos d&#39;adquisici&oacute; de b&eacute;ns i serveis de la seva empresa.</p> <p><img alt="Automatització del procés de compres" src="/sites/default/files/automatizacion-proceso-compras.jpg" style="width: 600px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/compres-automatitzacio-del-proces-compres" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Processos Wed, 16 Sep 2015 07:10:11 +0000 TBS 208 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals en el núvol - Esmorzar de treball http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball <p><strong>Grupo Telecon</strong> juntament amb <strong>Esker</strong> tenen el plaer de convidar-los a un esmorzar de treball on s&#39;explicar&agrave; la Automatitzaci&oacute; de processos en el n&uacute;vol, en concret els relacionats amb la Gesti&oacute; i intercanvi de documents de negoci.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Processos Barcelona Grup Telecon Mon, 22 Jun 2015 14:34:34 +0000 TBS 202 at http://www.tbs-telecon.es Workflow, quins fluxos de treball necessita la gestió documental? http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/workflow-quins-fluxos-treball-necessita-gestio-documental <p>Els <strong>workflow en la gesti&oacute; documental</strong> permeten l&#39;automatitzaci&oacute; i control dels processos m&eacute;s o menys definits que es realitzen amb els documents en una empresa.</p> <p>Els documents que entren dins d&#39;un sistema de workflow documental s&oacute;n variats, sent habituals documents com: factures, albarans, n&ograve;mines, etc ... Per&ograve; al final els documents que defineixen els diferents tipus de workflow depenen dels models corporatius de cada empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/workflow-quins-fluxos-treball-necessita-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Mon, 04 May 2015 08:38:10 +0000 TBS 199 at http://www.tbs-telecon.es Què és la indexació de les metadades en la gestió documental? http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/que-es-indexacio-les-metadades-gestio-documental <p>En els projectes de gesti&oacute; documental, la indexaci&oacute; de les metadades &eacute;s el proc&eacute;s clau per obtenir com a resultat un excel&middot;lent arxiu documental electr&ograve;nic.</p> <p>Actualment totes les empreses mouen un gran volum d&#39;informaci&oacute; la qual necessita ser accessible de la forma m&eacute;s &agrave;gil possible. No serveix de res disposar d&#39;aquesta informaci&oacute; si no &eacute;s possible arribar-hi o es requereix molt de temps per trobar les dades que es busquen.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/que-es-indexacio-les-metadades-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Tue, 07 Apr 2015 08:55:33 +0000 TBS 198 at http://www.tbs-telecon.es Guia de serveis de digitalització de documents per sectors http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-serveis-digitalitzacio-documents-sectors <p>Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses, organitzacions o governs que busquen alternatives a una acumulaci&oacute; de documents cada vegada m&eacute;s gran i a una recerca de dades lenta i de vegades infructuosa. Telecon ofereix als seus clients un complet servei de digitalitzaci&oacute; de documents.</p> <p>Gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; podran disposar d&#39;un acc&eacute;s i gesti&oacute; m&eacute;s &agrave;gil a tota la informaci&oacute;, el que contribueix a millorar els processos de treball i augmenten la productivitat de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-serveis-digitalitzacio-documents-sectors" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Empreses Projecte Barcelona Grup Telecon Tue, 02 Dec 2014 11:43:34 +0000 TBS 180 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses de serveis a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-serveis-barcelona <p>Les empreses de serveis tant de telecomunicacions, electricitat, gas o aigua coincideixen en la necessitat de digitalitzar la seva documentaci&oacute; per poder automatitzar certes gestions, aix&iacute; com arxivar de forma centralitzada per a millorar el seu acc&eacute;s i consulta.</p> <p>Totes aquestes accions de digitalitzaci&oacute; beneficiaran tant als processos de treball interns de l&#39;empresa com al servei que ofereixen als seus clients finals, per millorar la rapidesa i l&#39;efic&agrave;cia en la gesti&oacute; documental.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-serveis-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Fri, 21 Nov 2014 11:39:20 +0000 TBS 178 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona <p>Els diferents tipus d&#39;empreses de missatgeria i transport (mar&iacute;tim, aeri, per carretera, ferrovi&agrave;ria) poden estalviar costos millorar el seu flux de treball gr&agrave;cies a l&#39;automatitzaci&oacute; de processos i l&#39;acc&eacute;s m&eacute;s r&agrave;pid a la informaci&oacute; que facilita la digitalitzaci&oacute; de documents.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Fri, 21 Nov 2014 10:49:00 +0000 TBS 177 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses Asseguradores a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-asseguradores-barcelona <p>Les empreses asseguradores, entre les quals es troben les d&#39;assegurances de vida, de cotxes, de la llar, m&egrave;diques, d&#39;animals de companyia, de viatges o per a professionals; s&oacute;n empreses que ofereixen productes similars i volen enfocar els seus esfor&ccedil;os a agilitzar les gestions de la documentaci&oacute;.</p> <p>Entre els objectius d&#39;aquestes empreses hi ha el centralitzar l&#39;acc&eacute;s a la documentaci&oacute; i facilitar l&#39;arxivat millorant aix&iacute; productivitat i el servei als seus clients.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-asseguradores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Fri, 21 Nov 2014 09:28:44 +0000 TBS 176 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses del sector financer a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-del-sector-financer-barcelona <p>El sector financer i bancari abasta un ampli ventall d&#39;empreses i serveis: bancs, caixes d&#39;estalvis, ag&egrave;ncies de valors i borsa, unions de cr&egrave;dit, empreses credit&iacute;cies, societats d&#39;inversi&oacute; i empreses financeres.</p> <p>Avui en dia aquestes empreses han d&#39;afrontar m&eacute;s exig&egrave;ncies, tant de servei com legals, per adequar-se aix&iacute; a un mercat cada dia m&eacute;s competitiu.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-del-sector-financer-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Thu, 20 Nov 2014 11:03:16 +0000 TBS 175 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a farmàcies i el sector de la sanitat a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-farmacies-i-sector-sanitat-barcelona <p>Tant les farm&agrave;cies com els centres que engloben la Sanitat (assist&egrave;ncia prim&agrave;ria, hospitals, laboratoris d&#39;an&agrave;lisis, centres privats, serveis d&#39;assist&egrave;ncia social, etc.) poden beneficiar-se en gran mesura de la incorporaci&oacute; d&#39;un servei de digitalitzaci&oacute; documental en els seus processos.</p> <p>Mitjan&ccedil;ant la digitalitzaci&oacute; dels documents podran millorar els processos administratius amb el conseq&uuml;ent estalvi de costos i temps.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-farmacies-i-sector-sanitat-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Projecte Barcelona Grup Telecon Wed, 19 Nov 2014 09:01:52 +0000 TBS 174 at http://www.tbs-telecon.es