Factura Electronica http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/47/all/%22/sites/default/files/WEBFacturacionClientesLD.jpg%22 ca Telecon FACe proveïdor oficial enviament factures electròniques FACe http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/telecon-face-proveidor-oficial-enviament-factures-electroniques-face <p><strong>Telecon FACe</strong> la soluci&oacute; d&#39;enviament de factura electr&ograve;nica a les administracions p&uacute;bliques de l&#39;empresa Grupo Telecon, &eacute;s un software homologat pel Ministeri d&#39;Hisenda i Administracions P&uacute;bliques.</p> <p> <strong>Telecon FACe</strong> permet la generaci&oacute; i l&#39;enviament de factures electr&ograve;niques a totes les administracions p&uacute;bliques integrades en FACe (punt general d&#39;entrada de factures electr&ograve;niques de les administracions de l&#39;estat).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/telecon-face-proveidor-oficial-enviament-factures-electroniques-face" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Proveïdors Factura Clients Factura Electrònica Thu, 05 Sep 2019 14:08:20 +0000 masterTBS 226 at http://www.tbs-telecon.es Factura Electrònica: Tot sobre la Factura Electrònica http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica <p style="position:relative;"><a id="centrolanding" name="centrolanding" style="position:absolute; top:-100px;"></a></p> <p>Servei de <strong>facturaci&oacute; electr&ograve;nica</strong>: Creaci&oacute;, Generaci&oacute;, emissi&oacute; i enviament de factures electr&ograve;niques en diferents formats (<strong>PDF</strong>, <strong>XML</strong>, <strong>Facturae</strong>, etc.).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Sat, 25 Jun 2016 13:28:52 +0000 TBS 220 at http://www.tbs-telecon.es Solució d'enviament de Facturació a Clients http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients <p style="position:relative;"><a id="centrolanding" name="centrolanding" style="position:absolute; top:-100px;"></a></p> <p>Haver d&#39;enviar factures en paper i electr&ograve;niques al mateix temps, &eacute;s un dels grans problemes que tenen la majoria de les empreses.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Sun, 03 Apr 2016 17:54:30 +0000 TBS 218 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: software facturació amb les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques <p>Mitjan&ccedil;ant <strong>Telecon FACE</strong> seva empresa disposar&agrave; d&#39;un programari per a la integraci&oacute; autom&agrave;tica de la seva facturaci&oacute; amb les administracions p&uacute;bliques de l&#39;estat i auton&ograve;miques.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Software Mon, 19 Jan 2015 09:22:31 +0000 TBS 186 at http://www.tbs-telecon.es El millor camí cap a la factura electrònica http://www.tbs-telecon.es/ca/millor-cami-factura-electronica <p>A <strong>Telecon</strong> creiem que la clau de la transici&oacute; de les empreses cap a la implantaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica" target="_blank">factura electr&ograve;nica</a> est&agrave; en fer una transici&oacute; esglaonada del proc&eacute;s i poder conviure amb factures electr&ograve;niques i de paper al mateix temps.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/millor-cami-factura-electronica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Processos Grup Telecon Thu, 17 Jul 2014 13:15:56 +0000 TBS 154 at http://www.tbs-telecon.es Processos de Gestió documental http://www.tbs-telecon.es/ca/processos-gestio-documental <p>S&oacute;n m&uacute;ltiples els <strong>processos de gesti&oacute; documental</strong> que es poden automatitzar en les empreses, normalment tots els processos que tinguin un document associat s&oacute;n candidats a automatitzar amb una soluci&oacute; o sistema de gesti&oacute; documental.</p> <p>Aquests processos documentals relacionats amb la documentaci&oacute; d&#39;entrada i sortida en general s&oacute;n importants i cr&iacute;tics a l&#39;empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/processos-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Processos Sun, 22 Sep 2013 08:41:15 +0000 TBS 114 at http://www.tbs-telecon.es Empresa - Telecon Business Solutions http://www.tbs-telecon.es/ca/empresa-telecon-business-solutions <h4> Qui som</h4> <h5> Telecon Business solutions (TBS) &eacute;s la Divisi&oacute; especialitzada en consultoria i projectes de gesti&oacute; documental i servidors de fax del Grup Telecon.</h5> <p>El Grup Telecon compta amb m&eacute;s de trenta anys d&#39;experi&egrave;ncia en oferir serveis tecnol&ograve;gics de qualitat.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/empresa-telecon-business-solutions" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Electrònica Digitalització Documents Empreses Barcelona Grup Telecon Servidors Fax Tue, 03 Sep 2013 13:56:12 +0000 TBS 103 at http://www.tbs-telecon.es DocuWare http://www.tbs-telecon.es/ca/docuware <p>DocuWare &eacute;s la plataforma moderna per a la gesti&oacute; de documents i l&#39;automatitzaci&oacute; del flux de treball. Est&agrave; disponible en la forma dels serveis SaaS des del n&uacute;vol, aix&iacute; com una soluci&oacute; local tradicional, tots dos amb el mateix &agrave;mbit d&#39;aplicaci&oacute; i el mateix disseny.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/docuware" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Tue, 03 Sep 2013 10:49:36 +0000 TBS 100 at http://www.tbs-telecon.es Que és la factura electrònica i la facturació electrònica http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-facturacio-electronica <p>La <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica" target="_blank">factura electr&ograve;nica</a>, tamb&eacute; anomenada e-factura, &eacute;s un document utilitzat per a la facturaci&oacute; electr&ograve;nica que compleix amb els reglaments i requisits legals i exigibles a les factures tradicionals en paper.</p> <p>Amb la facturaci&oacute; electr&ograve;nica es garanteix, entre altres coses, l&#39;autenticitat de l&#39;origen i la integritat del contingut de la factura.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-facturacio-electronica" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Electrònica Digitalització Documents Empreses Processos Barcelona Tue, 03 Sep 2013 07:55:53 +0000 TBS 97 at http://www.tbs-telecon.es