Factura Electronica http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/47/all/%22/sites/default/files/info.php ca Telecon FACe proveïdor oficial enviament factures electròniques FACe http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/telecon-face-proveidor-oficial-enviament-factures-electroniques-face <p>Telecon FACe la soluci&oacute; d&#39;enviament de factura electr&ograve;nica a les administracions p&uacute;bliques de l&#39;empresa Grupo Telecon, &eacute;s un software homologat pel Ministeri d&#39;Hisenda i Administracions P&uacute;bliques.</p> <p><img alt="Logo factura electrònica FACe" src="http://www.tbs-telecon.es/sites/default/files/logo-FACe.png" style="width: 190px; height: 30px;" /></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/telecon-face-proveidor-oficial-enviament-factures-electroniques-face" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Proveïdors Factura Clients Factura Electrònica Tue, 19 Jul 2016 10:58:15 +0000 TBS 222 at http://www.tbs-telecon.es Factura Electrònica: Tot sobre la Factura Electrònica http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica <p style="position:relative;"><a id="centrolanding" name="centrolanding" style="position:absolute; top:-100px;"></a></p> <p>Servei de <strong>facturaci&oacute; electr&ograve;nica</strong>: Creaci&oacute;, Generaci&oacute;, emissi&oacute; i enviament de factures electr&ograve;niques en diferents formats (<strong>PDF</strong>, <strong>XML</strong>, <strong>Facturae</strong>, etc.).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Sat, 25 Jun 2016 13:28:52 +0000 TBS 220 at http://www.tbs-telecon.es Solució d'enviament de Facturació a Clients http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients <p style="position:relative;"><a id="centrolanding" name="centrolanding" style="position:absolute; top:-100px;"></a></p> <p>Haver d&#39;enviar factures en paper i electr&ograve;niques al mateix temps, &eacute;s un dels grans problemes que tenen la majoria de les empreses.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Sun, 03 Apr 2016 17:54:30 +0000 TBS 218 at http://www.tbs-telecon.es Volum de factures enviades a FACE en el primer any d'implantació http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/volum-factures-enviades-face-primer-any-dimplantacio <p>Ja ha passat un any des de la implantaci&oacute; de la plataforma <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques">FACe</a> (punt general d&#39;entrada de Factures Electr&ograve;niques de l&#39;Administraci&oacute; General de l&#39;Estat) que permet l&#39;enviament de factures electr&ograve;niques a les administracions p&uacute;bliques.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/volum-factures-enviades-face-primer-any-dimplantacio" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Sun, 14 Feb 2016 12:14:35 +0000 TBS 216 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals <p>A continuaci&oacute; presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a m&eacute;s reduir els costos operatius.</p> <p>Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i prove&iuml;dors que faciliten el funcionament de l&#39;empresa / negoci.</p> <p>Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l&#39;apartat de comunicaci&oacute; amb els clients com en els processos documentals amb els prove&iuml;dors.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Consultoria Processos Wed, 09 Dec 2015 13:52:03 +0000 TBS 214 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals en el núvol - Esmorzar de treball http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball <p><strong>Grupo Telecon</strong> juntament amb <strong>Esker</strong> tenen el plaer de convidar-los a un esmorzar de treball on s&#39;explicar&agrave; la Automatitzaci&oacute; de processos en el n&uacute;vol, en concret els relacionats amb la Gesti&oacute; i intercanvi de documents de negoci.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Processos Barcelona Grup Telecon Mon, 22 Jun 2015 14:34:34 +0000 TBS 202 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">Factura Electr&ograve;nica</a> tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:29 +0000 TBS 197 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196 <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la Factura Electr&ograve;nica tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:28 +0000 TBS 196 at http://www.tbs-telecon.es Sessió Informativa: Facturació Electrònica amb Administracions Públiques i Empreses Privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/sessio-informativa-facturacio-electronica-administracions-publiques-empreses-privades <p>El proper dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, realitzar&agrave; una sessi&oacute; informativa on s&#39;explicar&agrave; breument i de manera senzilla quins s&oacute;n els processos que cal seguir a l&#39;hora de realitzar la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">facturaci&oacute; electr&ograve;nica</a> amb les administracions p&uacute;bliques i empreses privades.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/sessio-informativa-facturacio-electronica-administracions-publiques-empreses-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Wed, 11 Mar 2015 08:58:07 +0000 TBS 191 at http://www.tbs-telecon.es Servei Telecon FACE-FACT: facturació amb l'administració pública http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-telecon-face-fact-facturacio-ladministracio-publica <p>Des el 15 de gener de 2015, la facturaci&oacute; en XML Facturae &eacute;s obligat&ograve;ria per a tots els prove&iuml;dors de les administracions p&uacute;bliques (ministeris, comunitats aut&ograve;nomes, diputacions, ajuntaments).</p> <p>La majoria de les comunitats aut&ograve;nomes i algunes diputacions i ajuntaments tenen els seus propis punts de enviament de factures, a m&eacute;s del de l&#39;Administraci&oacute; General de l&#39;Estat (Face).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-telecon-face-fact-facturacio-ladministracio-publica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Projecte Grup Telecon Software Mon, 02 Mar 2015 09:24:48 +0000 TBS 188 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: software facturació amb les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques <p>Mitjan&ccedil;ant <strong>Telecon FACE</strong> seva empresa disposar&agrave; d&#39;un programari per a la integraci&oacute; autom&agrave;tica de la seva facturaci&oacute; amb les administracions p&uacute;bliques de l&#39;estat i auton&ograve;miques.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Software Mon, 19 Jan 2015 09:22:31 +0000 TBS 186 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: Enviament de factures a les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques <p>Telecon ofereix als seus clients <strong>Telecon FACE</strong>, el programari d&#39;integraci&oacute; i enviament de factures a les administracions p&uacute;bliques desenvolupat per Grup Telecon.</p> <p>A partir del 15 de gener de 2015, per facturar a les administracions p&uacute;bliques hi ha l&#39;obligaci&oacute; d&#39;emetre les factures segons l&#39;est&agrave;ndard facturae 3.2 i enviar-les a trav&eacute;s de la plataforma FACE o plataformes associades a ella.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Grup Telecon Software Mon, 19 Jan 2015 09:01:26 +0000 TBS 185 at http://www.tbs-telecon.es Servei de Factura Electrònica de Telecon http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-factura-electronica-telecon <p>Grup Telecon ofereix un nou <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">servei de Factura Electr&ograve;nica</a> (e-Factura) als seus clients. Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses que decideixen iniciar el proc&eacute;s de transici&oacute; a aquest format i aprofitar tots els avantatges que ofereix.&nbsp;</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-factura-electronica-telecon" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Barcelona Grup Telecon Mon, 20 Oct 2014 09:50:42 +0000 TBS 158 at http://www.tbs-telecon.es Avantatges de la factura electrònica amb Telecon http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/avantatges-factura-electronica-telecon <p>La llista d&#39;avantatges de la factura electr&ograve;nica les podem dividir en 2 apartats, els avantatges de la factura electr&ograve;nica global a tots els projectes i solucions de facturaci&oacute; electr&ograve;nica, i els avantatges de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">factura electr&ograve;nica amb Telecon</a> i la seva soluci&oacute; de transici&oacute; esglaonada a la factura en format electr&ograve;nic.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/avantatges-factura-electronica-telecon" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Clients Factura Electrònica Arxiu Documental Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Fri, 25 Jul 2014 09:31:02 +0000 TBS 156 at http://www.tbs-telecon.es El millor camí cap a la factura electrònica http://www.tbs-telecon.es/ca/millor-cami-factura-electronica <p>A <strong>Telecon</strong> creiem que la clau de la transici&oacute; de les empreses cap a la implantaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica" target="_blank">factura electr&ograve;nica</a> est&agrave; en fer una transici&oacute; esglaonada del proc&eacute;s i poder conviure amb factures electr&ograve;niques i de paper al mateix temps.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/millor-cami-factura-electronica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Processos Grup Telecon Thu, 17 Jul 2014 13:15:56 +0000 TBS 154 at http://www.tbs-telecon.es