Digitalizacion Expedientes

Digitalització de documents per a centres de formació a Barcelona.

Dins del sector de l'educació s'engloben tant els centres de formació reglada (escoles, instituts i universitats) com també els de formació educativa no reglada (acadèmies, escoles d'idiomes, etc.). Llegir més »

Gestió Documental TBSearch

Telecon dins del procés de digitalització de documents i amb l'experiència adquirida en aquest sector, ha dissenyat un gestor documental per als seus clients. Un senzill però potent gestor que permet a qualsevol empresa incorporar els documents digitalitzats en PDF, classificar, indexar-los i cercar entre tots ells.  Llegir més »

Cost de la digitalització documental a les empreses

Hi ha diverses raons per triar un sistema de gestió documental: millor i més àgil accés a la informació així com distribució de la mateixa, major seguretat en l'accés o en cas de desastre, reducció de l'espai físic destinat a l'emmagatzematge, etc. Tot això repercuteix directament en una millora de la productivitat i també en un estalvi de costos. Llegir més »

Destrucció de documents a Barcelona. Servei de Destrucció Documental.

Telecon ofereix als seus clients un servei global de Destrucció de documents a Barcelona, Catalunya, un servei que ofereix la destrucció documental d'una forma segura i confidencial respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades i medi ambient. Llegir més »

Custodia Documental. Servei de custodia de documents d' empreses.

Telecon ofereix als seus clients i empreses un servei de custòdia documental que li permetrà conservar els seus documents pel període que vostè desitgi, adaptant-nos a les seves necessitats d'emmagatzematge i complint amb la legislació vigent.

Tot això gràcies a professionals del sector que li garanteixen la confidencialitat i seguretat necessària durant tot el procés. Des de la recollida dels documents a la seva empresa fins l'emmagatzematge i destrucció dels documents. Llegir més »

Digitalització d'arxius, documents històrics i d'interès general

Per a una correcta digitalització d'arxius i documents, ja siguin històrics, d'interès general, expedients o de qualsevol altre tipus, és altament recomanable seguir una sèrie de recomanacions per tal que l'objectiu final s'adapti a les expectatives.

En aquest sentit, als Estats Units d'Amèrica (EUA) hi ha un organisme anomenat (NARA) responsable dels arxius nacionals i l'administració de documents. Llegir més »

Servei de digitalització de documents per a empreses a Barcelona

Telecon dins de la seva gamma de serveis, ofereix als seus clients la possibilitat de digitalitzar la documentació de la seva empresa. Un procés que li oferirà tots els avantatges del format digital: Un accés més àgil, segur i eficaç a la documentació, i una reducció de l'espai destinat a l'emmagatzematge d'aquesta documentació.

Quin tipus de documents es poden digitalitzar? Llegir més »

Beneficis i avantatges de la digitalització de documents

La digitalització de documents en els arxius documentals d'empreses i organitzacions és actualment un punt crític, per diferents motius que tenen una gran relació amb la missió dels gestors documentals: emmagatzemar, conservar i distribuir els documents per possar-los a disposició dels usuaris. Llegir més »

Externalitzar la digitalització de documents de l'empresa

La digitalització de documents engloba la conversió de documents en format electrònic a través de l'escaneig o digitalització, el processament d'imatges i reconeixement de dades així com la distribució dels documents dins dels sistemes de l'empresa i el seu emmagatzematge.

Per gestionar de la manera més eficient el procés de digitalització de documents en la seva empresa, és molt recomanable optar per l'externalització del servei de digitalització de documents. Llegir més »

Contacti aquí amb TBS - Telecon Business Solutions del Grup Telecon per a més informació.

També pot contactar a través del nostre telèfon central d'Informació:

Contacte amb TBS del Grup Telecon. Solucions de digitalització i gestió de documents. Servidors de Fax.