Servidores Fax http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/50/all ca Software de fax virtual - Dialogic Brooktrout SR140 http://www.tbs-telecon.es/ca/software-fax-virtual-dialogic-brooktrout-sr140 <p>El programari de fax Dialogic Brooktrout SR140 &eacute;s un motor de Fax sobre IP basat en un servidor el qual aprofita la provada tecnologia de fax de Dialogic Brooktrout per assolir alts nivells de rendiment, fiabilitat i escalabilitat del maquinari de fax Dialogic Brooktrout.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/software-fax-virtual-dialogic-brooktrout-sr140" target="_blank">llegeix més</a></p> Software Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Thu, 31 Oct 2013 10:37:45 +0000 TBS 141 at http://www.tbs-telecon.es Virtualizació de servidors de fax http://www.tbs-telecon.es/ca/virtualizacio-servidors-fax <p><strong>Introducci&oacute; a la virtualitzaci&oacute;</strong></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/virtualizacio-servidors-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Barcelona Grup Telecon Software Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Wed, 30 Oct 2013 12:10:46 +0000 TBS 140 at http://www.tbs-telecon.es Targetes Dialogic Brooktrout TruFax http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-dialogic-brooktrout-trufax <p>Les targetes de Fax<strong> Dialogic Brooktrout TruFax</strong> ofereixen a les empreses petites i grups de treball la possibilitat de disposar fax a la xarxa. Aquestes targetes de fax intel&middot;ligents suporten diverses aplicacions, com a servidor de fax i encaminador de fax i ofereixen una qualitat i rendiment a nivell empresarial per als petits negocis o empreses.</p> <p>Caracter&iacute;stiques destacades de la&nbsp;<strong>targeta de fax Dialogic TruFax</strong>:</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-dialogic-brooktrout-trufax" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 07 Oct 2013 13:49:58 +0000 TBS 127 at http://www.tbs-telecon.es Targeta de Fax Dialogic Brooktrout TR1034 http://www.tbs-telecon.es/ca/targeta-fax-dialogic-brooktrout-tr1034 <p>Les targetes de fax <strong>Dialogic Brooktrout TR1034</strong> s&oacute;n targetes intel&middot;ligents d&#39;alt rendiment, que ofereixen tant TDM-(anal&ograve;gic, BRI, DID, T1/PRI, E1/PRI) com a capacitats basades en IP.</p> <p>La TR1034 de Dialogic &eacute;s adequada per a diverses aplicacions de fax basades en PC com un servidor de fax, incloent la gesti&oacute; de documents, automatitzaci&oacute; de processos de negoci i el compliment normatiu amb la Llei Sarbanes-Oxley, HIPAA i Basel II.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/targeta-fax-dialogic-brooktrout-tr1034" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 07 Oct 2013 13:40:53 +0000 TBS 126 at http://www.tbs-telecon.es Targetes de fax per a PC o servidors http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-fax-pc-o-servidors <p><span style="line-height: 1.5em;">Actualment les </span><strong style="line-height: 1.5em;">targetes de fax </strong><span style="line-height: 1.5em;">s&oacute;n targetes d&#39;alt rendiment, que ofereixen des de l&#39;enviament de fax anal&ograve;gic fins a solucions de </span><a href="/ca/fax-sobre-protocol-ip-foip" style="line-height: 1.5em;" target="_blank">fax sobre IP</a><span style="line-height: 1.5em;">.</span></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-fax-pc-o-servidors" target="_blank">llegeix més</a></p> Empreses Barcelona Grup Telecon Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 07 Oct 2013 13:24:48 +0000 TBS 125 at http://www.tbs-telecon.es Fax a AS400 iSeries. Programari Access400 http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-as400-iseries-programari-access400 <p>Per a l&#39;enviament i la recepci&oacute; de <strong>Fax </strong>des dels sistemes IBM <strong>AS400 </strong>iSeries des de Telecon tenim a la seva disposici&oacute; el programari <em>Access400</em>.</p> <p>Access400 ofereix les funcions necess&agrave;ries per dominar els seus documents i comunicacions empresarials des del seu equip AS400 IBM iSeries.</p> <p>Entre les diferents funcionalitats que ofereix el programari Access400 als sistemes AS400 estan:</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-as400-iseries-programari-access400" target="_blank">llegeix més</a></p> Software Servidors Fax Targetes Fax Mon, 30 Sep 2013 10:09:05 +0000 TBS 124 at http://www.tbs-telecon.es Fax sobre protocol IP. FoIP http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-sobre-protocol-ip-foip <p>FOIP &eacute;s l&#39;acr&ograve;nim en angl&egrave;s de <strong>Fax sobre IP</strong>, i es refereix al proc&eacute;s d&#39;enviar i rebre faxos a trav&eacute;s d&#39;una xarxa VoIP.</p> <p>El concepte de Fax tradicional va ser dissenyat per a xarxes anal&ograve;giques, i no est&agrave; dissenyat per viatjar per una xarxa de VoIP (Veu IP). La ra&oacute; d&#39;aix&ograve; &eacute;s que la comunicaci&oacute; FAX utilitza el senyal d&#39;una manera diferent a la comunicaci&oacute; de veu normal.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-sobre-protocol-ip-foip" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 30 Sep 2013 08:29:26 +0000 TBS 123 at http://www.tbs-telecon.es Clients i Partners de TBS: Gestió Documental http://www.tbs-telecon.es/ca/clients-partners-tbs-gestio-documental <h4> Clients TBS - Telecon: Solucions de Gesti&oacute; documental</h4> <p>La seg&uuml;ent llista mostra alguns dels clients que han confiat en TBS per als seus processos de gesti&oacute; documental, digitalitzaci&oacute; de documents i servidors de Fax.</p> <p><img alt="" src="/sites/default/files/Logos%20clientes%202.png" style="width: 600px; height: 406px;" /></p> <p><span style="font-size: 1.2em; line-height: 1.5em;">Partners de TBS - Telecon&nbsp;Business Solutions</span></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/clients-partners-tbs-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Empreses Consultoria Projecte Barcelona Grup Telecon Servidors Fax Tue, 03 Sep 2013 17:20:58 +0000 TBS 105 at http://www.tbs-telecon.es Empresa - Telecon Business Solutions http://www.tbs-telecon.es/ca/empresa-telecon-business-solutions <h4> Qui som</h4> <h5> Telecon Business solutions (TBS) &eacute;s la Divisi&oacute; especialitzada en consultoria i projectes de gesti&oacute; documental i servidors de fax del Grup Telecon.</h5> <p>El Grup Telecon compta amb m&eacute;s de trenta anys d&#39;experi&egrave;ncia en oferir serveis tecnol&ograve;gics de qualitat.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/empresa-telecon-business-solutions" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Electrònica Digitalització Documents Empreses Barcelona Grup Telecon Servidors Fax Tue, 03 Sep 2013 13:56:12 +0000 TBS 103 at http://www.tbs-telecon.es Servidors de fax. Avantatges del servidor de Fax. http://www.tbs-telecon.es/ca/servidors-fax-avantatges-del-servidor-fax <p>Un servidor de fax (o faxserver) &eacute;s un sistema instal&middot;lat en una xarxa d&#39;&agrave;rea local (LAN) que permet als usuaris dels ordinadors que estan connectats a la LAN enviar i rebre missatges de fax.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/servidors-fax-avantatges-del-servidor-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Tue, 03 Sep 2013 10:07:35 +0000 TBS 99 at http://www.tbs-telecon.es