Virtualizacion http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/52/all ca Software de fax virtual - Dialogic Brooktrout SR140 http://www.tbs-telecon.es/ca/software-fax-virtual-dialogic-brooktrout-sr140 <p>El programari de fax Dialogic Brooktrout SR140 &eacute;s un motor de Fax sobre IP basat en un servidor el qual aprofita la provada tecnologia de fax de Dialogic Brooktrout per assolir alts nivells de rendiment, fiabilitat i escalabilitat del maquinari de fax Dialogic Brooktrout.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/software-fax-virtual-dialogic-brooktrout-sr140" target="_blank">llegeix més</a></p> Software Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Thu, 31 Oct 2013 10:37:45 +0000 TBS 141 at http://www.tbs-telecon.es Virtualizació de servidors de fax http://www.tbs-telecon.es/ca/virtualizacio-servidors-fax <p><strong>Introducci&oacute; a la virtualitzaci&oacute;</strong></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/virtualizacio-servidors-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Barcelona Grup Telecon Software Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Wed, 30 Oct 2013 12:10:46 +0000 TBS 140 at http://www.tbs-telecon.es 6 punts clau a considerar per reduir els costos tecnològics http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics <p>S&#39;identifiquen 6&nbsp;mesures que podrien reduir la infraestructura i les operacions (I / O) de les empreses que representen aproximadament el 60 per cent de la despesa total en tecnologia a tot el m&oacute;n.</p> <p>Els analistes diuen que a causa dels conflictes de prioritat i limitacions de recursos, poques empreses han implementat el 50 per cent de les oportunitats de reducci&oacute; de cost total que ofereixen les 6 accions clau.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Empreses Consultoria Processos Software Hardware Virtualització Mon, 21 Oct 2013 11:17:45 +0000 TBS 131 at http://www.tbs-telecon.es Euskal Telebista virtualitza els seus enviaments de fax per millorar el seu servei http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/euskal-telebista-virtualitza-els-seus-enviaments-fax-millorar-seu-servei <p><img alt="Imatge del Logo de Euskal Telebista." src="/sites/default/files/noticias/eitb-web-90.jpg" style="width: 90px; height: 34px;" title="" /></p> <p>Telecon Business Solutions realitza amb &egrave;xit el projecte d&#39;integraci&oacute; i virtualitzaci&oacute; dels servidors de Fax d&#39;Euskal Telebista, amb el que s&#39;obt&eacute; una important millora en el servei d&#39;enviament de Fax.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/euskal-telebista-virtualitza-els-seus-enviaments-fax-millorar-seu-servei" target="_blank">llegeix més</a></p> Projecte Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Thu, 05 Sep 2013 10:09:44 +0000 TBS 109 at http://www.tbs-telecon.es Servidors de fax. Avantatges del servidor de Fax. http://www.tbs-telecon.es/ca/servidors-fax-avantatges-del-servidor-fax <p>Un servidor de fax (o faxserver) &eacute;s un sistema instal&middot;lat en una xarxa d&#39;&agrave;rea local (LAN) que permet als usuaris dels ordinadors que estan connectats a la LAN enviar i rebre missatges de fax.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/servidors-fax-avantatges-del-servidor-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Tue, 03 Sep 2013 10:07:35 +0000 TBS 99 at http://www.tbs-telecon.es