Consultoria http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/54/all ca Reconeixement a Telecon com Docuware Gold Partner 2018 http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018 <p>Telecon Iberica Ofimatica i Comunicacions SL. ha rebut l&#39;estatus <strong>Docuware Gold Partner 2018</strong> com a reconeixement al seu alt nivell d&#39;experi&egrave;ncia i la seva excel&middot;lent capacitat per lliurar solucions DocuWare de primera classe. Ens associem amb l&iacute;ders de la ind&uacute;stria per assegurar-nos que cada soluci&oacute; i servei que oferim sigui el millor en el seu camp.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Gestió Comandes Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Thu, 22 Mar 2018 12:54:02 +0000 TBS 224 at http://www.tbs-telecon.es Solució d'enviament de Facturació a Clients http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients <p style="position:relative;"><a id="centrolanding" name="centrolanding" style="position:absolute; top:-100px;"></a></p> <p>Haver d&#39;enviar factures en paper i electr&ograve;niques al mateix temps, &eacute;s un dels grans problemes que tenen la majoria de les empreses.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Sun, 03 Apr 2016 17:54:30 +0000 TBS 218 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals <p>A continuaci&oacute; presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a m&eacute;s reduir els costos operatius.</p> <p>Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i prove&iuml;dors que faciliten el funcionament de l&#39;empresa / negoci.</p> <p>Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l&#39;apartat de comunicaci&oacute; amb els clients com en els processos documentals amb els prove&iuml;dors.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Consultoria Processos Wed, 09 Dec 2015 13:52:03 +0000 TBS 214 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">Factura Electr&ograve;nica</a> tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:29 +0000 TBS 197 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196 <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la Factura Electr&ograve;nica tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:28 +0000 TBS 196 at http://www.tbs-telecon.es Sessió Informativa: Facturació Electrònica amb Administracions Públiques i Empreses Privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/sessio-informativa-facturacio-electronica-administracions-publiques-empreses-privades <p>El proper dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, realitzar&agrave; una sessi&oacute; informativa on s&#39;explicar&agrave; breument i de manera senzilla quins s&oacute;n els processos que cal seguir a l&#39;hora de realitzar la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">facturaci&oacute; electr&ograve;nica</a> amb les administracions p&uacute;bliques i empreses privades.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/sessio-informativa-facturacio-electronica-administracions-publiques-empreses-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Wed, 11 Mar 2015 08:58:07 +0000 TBS 191 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: software facturació amb les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques <p>Mitjan&ccedil;ant <strong>Telecon FACE</strong> seva empresa disposar&agrave; d&#39;un programari per a la integraci&oacute; autom&agrave;tica de la seva facturaci&oacute; amb les administracions p&uacute;bliques de l&#39;estat i auton&ograve;miques.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Software Mon, 19 Jan 2015 09:22:31 +0000 TBS 186 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: Enviament de factures a les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques <p>Telecon ofereix als seus clients <strong>Telecon FACE</strong>, el programari d&#39;integraci&oacute; i enviament de factures a les administracions p&uacute;bliques desenvolupat per Grup Telecon.</p> <p>A partir del 15 de gener de 2015, per facturar a les administracions p&uacute;bliques hi ha l&#39;obligaci&oacute; d&#39;emetre les factures segons l&#39;est&agrave;ndard facturae 3.2 i enviar-les a trav&eacute;s de la plataforma FACE o plataformes associades a ella.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Grup Telecon Software Mon, 19 Jan 2015 09:01:26 +0000 TBS 185 at http://www.tbs-telecon.es Avantatges de la factura electrònica amb Telecon http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/avantatges-factura-electronica-telecon <p>La llista d&#39;avantatges de la factura electr&ograve;nica les podem dividir en 2 apartats, els avantatges de la factura electr&ograve;nica global a tots els projectes i solucions de facturaci&oacute; electr&ograve;nica, i els avantatges de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">factura electr&ograve;nica amb Telecon</a> i la seva soluci&oacute; de transici&oacute; esglaonada a la factura en format electr&ograve;nic.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/avantatges-factura-electronica-telecon" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Clients Factura Electrònica Arxiu Documental Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Fri, 25 Jul 2014 09:31:02 +0000 TBS 156 at http://www.tbs-telecon.es Cost de la digitalització documental a les empreses http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses <p>Hi ha diverses raons per triar un sistema de gesti&oacute; documental: millor i m&eacute;s &agrave;gil acc&eacute;s a la informaci&oacute; aix&iacute; com distribuci&oacute; de la mateixa, major seguretat en l&#39;acc&eacute;s o en cas de desastre, reducci&oacute; de l&#39;espai f&iacute;sic destinat a l&#39;emmagatzematge, etc. Tot aix&ograve; repercuteix directament en una millora de la productivitat i tamb&eacute; en un estalvi de costos.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Consultoria Processos Projecte Software Hardware Fri, 07 Feb 2014 11:15:58 +0000 TBS 147 at http://www.tbs-telecon.es La ISO 15489 en el procés de Gestió Documental http://www.tbs-telecon.es/ca/iso-15489-proces-gestio-documental <p>Segons la definici&oacute; de la norma ISO 15489, els documents d&#39;arxiu han de ser aut&egrave;ntics, complets, no modificats, i s&#39;han de poder utilitzar i accedir. Els documents han de tenir metadades que defineixin i categoritzin la informaci&oacute; del document i tamb&eacute; ha de quedar registrat l&#39;auditoria i processos que es realitzen amb el document.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/iso-15489-proces-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Consultoria Processos Grup Telecon Wed, 30 Oct 2013 09:35:35 +0000 TBS 139 at http://www.tbs-telecon.es Solució internacional d' enviament de fax per IP http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/solucio-internacional-d-enviament-fax-ip <p>En Telecon Business Solutions hem desenvolupat un projecte de desplegament d&#39;una soluci&oacute; internacional per a l&#39;enviament de fax.</p> <p>Arran de la problem&agrave;tica de l&#39;enviament de fax entre delegacions de diferents pa&iuml;sos, Telecon ofereix una soluci&oacute; per a la millora del proc&eacute;s.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/solucio-internacional-d-enviament-fax-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Empreses Consultoria Projecte Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Thu, 24 Oct 2013 09:17:20 +0000 TBS 135 at http://www.tbs-telecon.es Guia de seguretat en la documentació d'una empresa http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-seguretat-documentacio-duna-empresa <p>Els documents de l&#39;empresa i el seu contingut s&oacute;n claus per a prendre decisions i realitzar transaccions, per aquesta ra&oacute; &eacute;s imprescindible per als directius i treballadors garantir que s&oacute;n segurs.</p> <p>En una &egrave;poca en qu&egrave; la gesti&oacute; documental &eacute;s cada vegada m&eacute;s necess&agrave;ria perqu&egrave; un negoci operi de manera eficient i mantingui la competitivitat, &eacute;s comprensible que el tema de la seguretat amb els documents estigui rebent una atenci&oacute; extra.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-seguretat-documentacio-duna-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Arxiu Documental Empreses Consultoria Wed, 23 Oct 2013 11:07:00 +0000 TBS 133 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització d'arxius, documents històrics i d'interès general http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/digitalitzacio-darxius-documents-historics-i-dinteres-general <p>Per a una correcta <strong>digitalitzaci&oacute; d&#39;arxius i documents</strong>, ja siguin hist&ograve;rics, d&#39;inter&egrave;s general, expedients o de qualsevol altre tipus, &eacute;s altament recomanable seguir una s&egrave;rie de recomanacions per&nbsp;tal que&nbsp;l&#39;objectiu final s&#39;adapti a les expectatives.</p> <p>En aquest sentit, als Estats Units d&#39;Am&egrave;rica (EUA) hi ha un organisme anomenat (NARA) responsable dels arxius nacionals i l&#39;administraci&oacute; de documents.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/digitalitzacio-darxius-documents-historics-i-dinteres-general" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Consultoria Processos Projecte Barcelona Wed, 23 Oct 2013 10:23:12 +0000 TBS 132 at http://www.tbs-telecon.es 6 punts clau a considerar per reduir els costos tecnològics http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics <p>S&#39;identifiquen 6&nbsp;mesures que podrien reduir la infraestructura i les operacions (I / O) de les empreses que representen aproximadament el 60 per cent de la despesa total en tecnologia a tot el m&oacute;n.</p> <p>Els analistes diuen que a causa dels conflictes de prioritat i limitacions de recursos, poques empreses han implementat el 50 per cent de les oportunitats de reducci&oacute; de cost total que ofereixen les 6 accions clau.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Empreses Consultoria Processos Software Hardware Virtualització Mon, 21 Oct 2013 11:17:45 +0000 TBS 131 at http://www.tbs-telecon.es