Empresas http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/56/all ca Reconeixement a Telecon com Docuware Gold Partner 2018 http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018 <p>Telecon Iberica Ofimatica i Comunicacions SL. ha rebut l&#39;estatus <strong>Docuware Gold Partner 2018</strong> com a reconeixement al seu alt nivell d&#39;experi&egrave;ncia i la seva excel&middot;lent capacitat per lliurar solucions DocuWare de primera classe. Ens associem amb l&iacute;ders de la ind&uacute;stria per assegurar-nos que cada soluci&oacute; i servei que oferim sigui el millor en el seu camp.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Gestió Comandes Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Thu, 22 Mar 2018 12:54:02 +0000 TBS 224 at http://www.tbs-telecon.es Solució d'enviament de Facturació a Clients http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients <p style="position:relative;"><a id="centrolanding" name="centrolanding" style="position:absolute; top:-100px;"></a></p> <p>Haver d&#39;enviar factures en paper i electr&ograve;niques al mateix temps, &eacute;s un dels grans problemes que tenen la majoria de les empreses.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/solucio-denviament-facturacio-clients" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Sun, 03 Apr 2016 17:54:30 +0000 TBS 218 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals <p>A continuaci&oacute; presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a m&eacute;s reduir els costos operatius.</p> <p>Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i prove&iuml;dors que faciliten el funcionament de l&#39;empresa / negoci.</p> <p>Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l&#39;apartat de comunicaci&oacute; amb els clients com en els processos documentals amb els prove&iuml;dors.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Consultoria Processos Wed, 09 Dec 2015 13:52:03 +0000 TBS 214 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">Factura Electr&ograve;nica</a> tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:29 +0000 TBS 197 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196 <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la Factura Electr&ograve;nica tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:28 +0000 TBS 196 at http://www.tbs-telecon.es Sessió Informativa: Facturació Electrònica amb Administracions Públiques i Empreses Privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/sessio-informativa-facturacio-electronica-administracions-publiques-empreses-privades <p>El proper dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, realitzar&agrave; una sessi&oacute; informativa on s&#39;explicar&agrave; breument i de manera senzilla quins s&oacute;n els processos que cal seguir a l&#39;hora de realitzar la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">facturaci&oacute; electr&ograve;nica</a> amb les administracions p&uacute;bliques i empreses privades.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/sessio-informativa-facturacio-electronica-administracions-publiques-empreses-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Wed, 11 Mar 2015 08:58:07 +0000 TBS 191 at http://www.tbs-telecon.es Servei Telecon FACE-FACT: facturació amb l'administració pública http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-telecon-face-fact-facturacio-ladministracio-publica <p>Des el 15 de gener de 2015, la facturaci&oacute; en XML Facturae &eacute;s obligat&ograve;ria per a tots els prove&iuml;dors de les administracions p&uacute;bliques (ministeris, comunitats aut&ograve;nomes, diputacions, ajuntaments).</p> <p>La majoria de les comunitats aut&ograve;nomes i algunes diputacions i ajuntaments tenen els seus propis punts de enviament de factures, a m&eacute;s del de l&#39;Administraci&oacute; General de l&#39;Estat (Face).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-telecon-face-fact-facturacio-ladministracio-publica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Projecte Grup Telecon Software Mon, 02 Mar 2015 09:24:48 +0000 TBS 188 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: software facturació amb les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques <p>Mitjan&ccedil;ant <strong>Telecon FACE</strong> seva empresa disposar&agrave; d&#39;un programari per a la integraci&oacute; autom&agrave;tica de la seva facturaci&oacute; amb les administracions p&uacute;bliques de l&#39;estat i auton&ograve;miques.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Software Mon, 19 Jan 2015 09:22:31 +0000 TBS 186 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: Enviament de factures a les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques <p>Telecon ofereix als seus clients <strong>Telecon FACE</strong>, el programari d&#39;integraci&oacute; i enviament de factures a les administracions p&uacute;bliques desenvolupat per Grup Telecon.</p> <p>A partir del 15 de gener de 2015, per facturar a les administracions p&uacute;bliques hi ha l&#39;obligaci&oacute; d&#39;emetre les factures segons l&#39;est&agrave;ndard facturae 3.2 i enviar-les a trav&eacute;s de la plataforma FACE o plataformes associades a ella.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Grup Telecon Software Mon, 19 Jan 2015 09:01:26 +0000 TBS 185 at http://www.tbs-telecon.es Guia de serveis de digitalització de documents per sectors http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-serveis-digitalitzacio-documents-sectors <p>Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses, organitzacions o governs que busquen alternatives a una acumulaci&oacute; de documents cada vegada m&eacute;s gran i a una recerca de dades lenta i de vegades infructuosa. Telecon ofereix als seus clients un complet servei de digitalitzaci&oacute; de documents.</p> <p>Gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; podran disposar d&#39;un acc&eacute;s i gesti&oacute; m&eacute;s &agrave;gil a tota la informaci&oacute;, el que contribueix a millorar els processos de treball i augmenten la productivitat de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-serveis-digitalitzacio-documents-sectors" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Empreses Projecte Barcelona Grup Telecon Tue, 02 Dec 2014 11:43:34 +0000 TBS 180 at http://www.tbs-telecon.es Avantatges de la factura electrònica amb Telecon http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/avantatges-factura-electronica-telecon <p>La llista d&#39;avantatges de la factura electr&ograve;nica les podem dividir en 2 apartats, els avantatges de la factura electr&ograve;nica global a tots els projectes i solucions de facturaci&oacute; electr&ograve;nica, i els avantatges de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">factura electr&ograve;nica amb Telecon</a> i la seva soluci&oacute; de transici&oacute; esglaonada a la factura en format electr&ograve;nic.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/avantatges-factura-electronica-telecon" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Clients Factura Electrònica Arxiu Documental Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Grup Telecon Fri, 25 Jul 2014 09:31:02 +0000 TBS 156 at http://www.tbs-telecon.es El millor camí cap a la factura electrònica http://www.tbs-telecon.es/ca/millor-cami-factura-electronica <p>A <strong>Telecon</strong> creiem que la clau de la transici&oacute; de les empreses cap a la implantaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica" target="_blank">factura electr&ograve;nica</a> est&agrave; en fer una transici&oacute; esglaonada del proc&eacute;s i poder conviure amb factures electr&ograve;niques i de paper al mateix temps.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/millor-cami-factura-electronica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Processos Grup Telecon Thu, 17 Jul 2014 13:15:56 +0000 TBS 154 at http://www.tbs-telecon.es La transició a la factura electrònica segons la Unió Europea http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/transicio-factura-electronica-unio-europea <p><img alt="Logo Unió Europea" src="/sites/default/files/union-europea-factura-electronica.png" style="width: 100px; height: 100px;" /></p> <p>D&#39;acord amb la comissi&oacute; Europea, el canvi a un sistema de <strong>facturaci&oacute; electr&ograve;nica</strong> suposar&agrave; un estalvi de milers de milions d&#39;euros a les companyies.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/transicio-factura-electronica-unio-europea" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Clients Factura Electrònica Empreses Processos Grup Telecon Mon, 30 Jun 2014 13:21:11 +0000 TBS 152 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització d'un diari: directrius i preguntes clau http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/digitalitzacio-dun-diari-directrius-i-preguntes-clau <p>Els diaris estan plens d&#39;informaci&oacute;, per&ograve; la recerca entre tota aquesta informaci&oacute; pot ser un gran problema, aix&iacute; que la digitalitzaci&oacute; del diari aporta una s&egrave;rie de beneficis.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/digitalitzacio-dun-diari-directrius-i-preguntes-clau" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Escàner Empreses Barcelona Fri, 25 Apr 2014 14:56:53 +0000 TBS 149 at http://www.tbs-telecon.es Ampliació a 10 anys en la conservació de documentació http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/ampliacio-10-anys-conservacio-documentacio <p>Segons la llei org&agrave;nica Llei Org&agrave;nica 7/2012 a partir d&#39;ara, el termini de cust&ograve;dia i conservaci&oacute; de tots els documents fiscals i laborals per a les empreses s&#39;ampliar&agrave; a 10 anys.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/ampliacio-10-anys-conservacio-documentacio" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Empreses Fri, 13 Dec 2013 15:38:13 +0000 TBS 145 at http://www.tbs-telecon.es