Control Horario http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/59/all ca Control horari personal. Control assistència treballadors. http://www.tbs-telecon.es/ca/control-horari-personal-control-assistencia-treballadors <p>TERMINAL &eacute;s una poderosa eina, dissenyada i pensada per recollir informaci&oacute; de qualsevol sistema de fitxatge per als controls d&#39;acc&eacute;s a les empreses com el control d&#39;acc&eacute;s amb empremta digital.</p> <p>Amb aquesta soluci&oacute; s&#39;ofereixen resultats d&#39;horaris del personal de la companyia, com a eina per a la presa de decisions i l&#39;elaboraci&oacute; d&#39;estad&iacute;stiques de costos, absentisme etc...</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/control-horari-personal-control-assistencia-treballadors" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Control Accés Control Horari Software Hardware Tue, 03 Sep 2013 10:49:36 +0000 TBS 100 at http://www.tbs-telecon.es