Software http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/63/all ca Reconeixement a Telecon com Docuware Gold Partner 2018 http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018 <p>Telecon Iberica Ofimatica i Comunicacions SL. ha rebut l&#39;estatus <strong>Docuware Gold Partner 2018</strong> com a reconeixement al seu alt nivell d&#39;experi&egrave;ncia i la seva excel&middot;lent capacitat per lliurar solucions DocuWare de primera classe. Ens associem amb l&iacute;ders de la ind&uacute;stria per assegurar-nos que cada soluci&oacute; i servei que oferim sigui el millor en el seu camp.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Gestió Comandes Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Thu, 22 Mar 2018 12:54:02 +0000 TBS 224 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-electronica-tot-factura-electronica">Factura Electr&ograve;nica</a> tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-presentacio-factura-electronica-entitats-publiques-privades" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:29 +0000 TBS 197 at http://www.tbs-telecon.es Telecon: Presentació de Factura Electrònica amb les entitats públiques i privades http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196 <p>El dia 26 de mar&ccedil; de 2015, Grup Telecon, en conjunt amb Assessoria Financera, va realitzar una presentaci&oacute; informativa sobre l&#39;enviament i tramitaci&oacute; de la Factura Electr&ograve;nica tant per a les entitats p&uacute;bliques com privades.</p> <p>A la presentaci&oacute;, van participar empreses de diversa &iacute;ndole que inclo&iuml;en sectors com: banca, finances, sanitat, immobiliari i construcci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/node/196" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Grup Telecon Software Tue, 07 Apr 2015 08:43:28 +0000 TBS 196 at http://www.tbs-telecon.es Servei Telecon FACE-FACT: facturació amb l'administració pública http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-telecon-face-fact-facturacio-ladministracio-publica <p>Des el 15 de gener de 2015, la facturaci&oacute; en XML Facturae &eacute;s obligat&ograve;ria per a tots els prove&iuml;dors de les administracions p&uacute;bliques (ministeris, comunitats aut&ograve;nomes, diputacions, ajuntaments).</p> <p>La majoria de les comunitats aut&ograve;nomes i algunes diputacions i ajuntaments tenen els seus propis punts de enviament de factures, a m&eacute;s del de l&#39;Administraci&oacute; General de l&#39;Estat (Face).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/servei-telecon-face-fact-facturacio-ladministracio-publica" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Projecte Grup Telecon Software Mon, 02 Mar 2015 09:24:48 +0000 TBS 188 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: software facturació amb les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques <p>Mitjan&ccedil;ant <strong>Telecon FACE</strong> seva empresa disposar&agrave; d&#39;un programari per a la integraci&oacute; autom&agrave;tica de la seva facturaci&oacute; amb les administracions p&uacute;bliques de l&#39;estat i auton&ograve;miques.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/telecon-face-software-facturacio-amb-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Software Mon, 19 Jan 2015 09:22:31 +0000 TBS 186 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACE: Enviament de factures a les administracions públiques http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques <p>Telecon ofereix als seus clients <strong>Telecon FACE</strong>, el programari d&#39;integraci&oacute; i enviament de factures a les administracions p&uacute;bliques desenvolupat per Grup Telecon.</p> <p>A partir del 15 de gener de 2015, per facturar a les administracions p&uacute;bliques hi ha l&#39;obligaci&oacute; d&#39;emetre les factures segons l&#39;est&agrave;ndard facturae 3.2 i enviar-les a trav&eacute;s de la plataforma FACE o plataformes associades a ella.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/telecon-face-enviament-factures-les-administracions-publiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Grup Telecon Software Mon, 19 Jan 2015 09:01:26 +0000 TBS 185 at http://www.tbs-telecon.es Cost de la digitalització documental a les empreses http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses <p>Hi ha diverses raons per triar un sistema de gesti&oacute; documental: millor i m&eacute;s &agrave;gil acc&eacute;s a la informaci&oacute; aix&iacute; com distribuci&oacute; de la mateixa, major seguretat en l&#39;acc&eacute;s o en cas de desastre, reducci&oacute; de l&#39;espai f&iacute;sic destinat a l&#39;emmagatzematge, etc. Tot aix&ograve; repercuteix directament en una millora de la productivitat i tamb&eacute; en un estalvi de costos.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Consultoria Processos Projecte Software Hardware Fri, 07 Feb 2014 11:15:58 +0000 TBS 147 at http://www.tbs-telecon.es Beneficis del Software de Gestió Documental http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/beneficis-del-software-gestio-documental <p>Si volem valorar els avantatges que ens aportaria un Software de gesti&oacute; Documental a la nostra empresa, haurem d&#39;analitzar els beneficis que ens aportar&agrave;. Per a aquesta valoraci&oacute; podem dividir-los en beneficis directes i indirectes.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/beneficis-del-software-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Processos Software Mon, 09 Dec 2013 14:54:30 +0000 TBS 143 at http://www.tbs-telecon.es Software de fax virtual - Dialogic Brooktrout SR140 http://www.tbs-telecon.es/ca/software-fax-virtual-dialogic-brooktrout-sr140 <p>El programari de fax Dialogic Brooktrout SR140 &eacute;s un motor de Fax sobre IP basat en un servidor el qual aprofita la provada tecnologia de fax de Dialogic Brooktrout per assolir alts nivells de rendiment, fiabilitat i escalabilitat del maquinari de fax Dialogic Brooktrout.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/software-fax-virtual-dialogic-brooktrout-sr140" target="_blank">llegeix més</a></p> Software Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Thu, 31 Oct 2013 10:37:45 +0000 TBS 141 at http://www.tbs-telecon.es Virtualizació de servidors de fax http://www.tbs-telecon.es/ca/virtualizacio-servidors-fax <p><strong>Introducci&oacute; a la virtualitzaci&oacute;</strong></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/virtualizacio-servidors-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Barcelona Grup Telecon Software Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Wed, 30 Oct 2013 12:10:46 +0000 TBS 140 at http://www.tbs-telecon.es Solució internacional d' enviament de fax per IP http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/solucio-internacional-d-enviament-fax-ip <p>En Telecon Business Solutions hem desenvolupat un projecte de desplegament d&#39;una soluci&oacute; internacional per a l&#39;enviament de fax.</p> <p>Arran de la problem&agrave;tica de l&#39;enviament de fax entre delegacions de diferents pa&iuml;sos, Telecon ofereix una soluci&oacute; per a la millora del proc&eacute;s.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/solucio-internacional-d-enviament-fax-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Empreses Consultoria Projecte Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Thu, 24 Oct 2013 09:17:20 +0000 TBS 135 at http://www.tbs-telecon.es 6 punts clau a considerar per reduir els costos tecnològics http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics <p>S&#39;identifiquen 6&nbsp;mesures que podrien reduir la infraestructura i les operacions (I / O) de les empreses que representen aproximadament el 60 per cent de la despesa total en tecnologia a tot el m&oacute;n.</p> <p>Els analistes diuen que a causa dels conflictes de prioritat i limitacions de recursos, poques empreses han implementat el 50 per cent de les oportunitats de reducci&oacute; de cost total que ofereixen les 6 accions clau.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Empreses Consultoria Processos Software Hardware Virtualització Mon, 21 Oct 2013 11:17:45 +0000 TBS 131 at http://www.tbs-telecon.es Pikolín, un cas d'éxit de Telecon en gestió documental http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/pikolin-un-cas-dexit-telecon-gestio-documental <p><img alt="Imatge del logo de Pikolin" src="/sites/default/files/noticias/pikolin_logo_nav.png" style="width: 121px; height: 40px;" /></p> <p><strong>Telecon</strong> com a partner certificat d&#39;Esker, aposta per la gesti&oacute; documental per a optimitzar els fluxos de treball i reduir les despeses innecess&agrave;ries dels seus clients.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/pikolin-un-cas-dexit-telecon-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Grup Telecon Software Servidors Fax Mon, 21 Oct 2013 09:01:33 +0000 TBS 130 at http://www.tbs-telecon.es Empresa de viatges internacionals millora amb fax per IP http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/empresa-viatges-internacionals-millora-amb-fax-ip <p>Important empresa internacional del sector dels viatges millora la seva tecnologia d&#39;enviament i recepci&oacute; de fax amb una soluci&oacute; de Fax per IP configurada i desenvolupada pel Grup Telecon.</p> <p>En Telecon Business Solutions hem desenvolupat aquest important projecte per a desplegar una soluci&oacute; internacional per a l&#39;enviament de fax, en&nbsp;pa&iuml;sos com Espanya, Fran&ccedil;a, It&agrave;lia i Alemanya.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/empresa-viatges-internacionals-millora-amb-fax-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Processos Projecte Software Hardware Servidors Fax Mon, 21 Oct 2013 08:03:41 +0000 TBS 128 at http://www.tbs-telecon.es Fax a AS400 iSeries. Programari Access400 http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-as400-iseries-programari-access400 <p>Per a l&#39;enviament i la recepci&oacute; de <strong>Fax </strong>des dels sistemes IBM <strong>AS400 </strong>iSeries des de Telecon tenim a la seva disposici&oacute; el programari <em>Access400</em>.</p> <p>Access400 ofereix les funcions necess&agrave;ries per dominar els seus documents i comunicacions empresarials des del seu equip AS400 IBM iSeries.</p> <p>Entre les diferents funcionalitats que ofereix el programari Access400 als sistemes AS400 estan:</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-as400-iseries-programari-access400" target="_blank">llegeix més</a></p> Software Servidors Fax Targetes Fax Mon, 30 Sep 2013 10:09:05 +0000 TBS 124 at http://www.tbs-telecon.es