Hardware http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/64/all ca Cost de la digitalització documental a les empreses http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses <p>Hi ha diverses raons per triar un sistema de gesti&oacute; documental: millor i m&eacute;s &agrave;gil acc&eacute;s a la informaci&oacute; aix&iacute; com distribuci&oacute; de la mateixa, major seguretat en l&#39;acc&eacute;s o en cas de desastre, reducci&oacute; de l&#39;espai f&iacute;sic destinat a l&#39;emmagatzematge, etc. Tot aix&ograve; repercuteix directament en una millora de la productivitat i tamb&eacute; en un estalvi de costos.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Consultoria Processos Projecte Software Hardware Fri, 07 Feb 2014 11:15:58 +0000 TBS 147 at http://www.tbs-telecon.es Solució internacional d' enviament de fax per IP http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/solucio-internacional-d-enviament-fax-ip <p>En Telecon Business Solutions hem desenvolupat un projecte de desplegament d&#39;una soluci&oacute; internacional per a l&#39;enviament de fax.</p> <p>Arran de la problem&agrave;tica de l&#39;enviament de fax entre delegacions de diferents pa&iuml;sos, Telecon ofereix una soluci&oacute; per a la millora del proc&eacute;s.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/solucio-internacional-d-enviament-fax-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Empreses Consultoria Projecte Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Thu, 24 Oct 2013 09:17:20 +0000 TBS 135 at http://www.tbs-telecon.es 6 punts clau a considerar per reduir els costos tecnològics http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics <p>S&#39;identifiquen 6&nbsp;mesures que podrien reduir la infraestructura i les operacions (I / O) de les empreses que representen aproximadament el 60 per cent de la despesa total en tecnologia a tot el m&oacute;n.</p> <p>Els analistes diuen que a causa dels conflictes de prioritat i limitacions de recursos, poques empreses han implementat el 50 per cent de les oportunitats de reducci&oacute; de cost total que ofereixen les 6 accions clau.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/6-punts-clau-considerar-reduir-els-costos-tecnologics" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Empreses Consultoria Processos Software Hardware Virtualització Mon, 21 Oct 2013 11:17:45 +0000 TBS 131 at http://www.tbs-telecon.es Empresa de viatges internacionals millora amb fax per IP http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/empresa-viatges-internacionals-millora-amb-fax-ip <p>Important empresa internacional del sector dels viatges millora la seva tecnologia d&#39;enviament i recepci&oacute; de fax amb una soluci&oacute; de Fax per IP configurada i desenvolupada pel Grup Telecon.</p> <p>En Telecon Business Solutions hem desenvolupat aquest important projecte per a desplegar una soluci&oacute; internacional per a l&#39;enviament de fax, en&nbsp;pa&iuml;sos com Espanya, Fran&ccedil;a, It&agrave;lia i Alemanya.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/empresa-viatges-internacionals-millora-amb-fax-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Processos Projecte Software Hardware Servidors Fax Mon, 21 Oct 2013 08:03:41 +0000 TBS 128 at http://www.tbs-telecon.es Targetes Dialogic Brooktrout TruFax http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-dialogic-brooktrout-trufax <p>Les targetes de Fax<strong> Dialogic Brooktrout TruFax</strong> ofereixen a les empreses petites i grups de treball la possibilitat de disposar fax a la xarxa. Aquestes targetes de fax intel&middot;ligents suporten diverses aplicacions, com a servidor de fax i encaminador de fax i ofereixen una qualitat i rendiment a nivell empresarial per als petits negocis o empreses.</p> <p>Caracter&iacute;stiques destacades de la&nbsp;<strong>targeta de fax Dialogic TruFax</strong>:</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-dialogic-brooktrout-trufax" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 07 Oct 2013 13:49:58 +0000 TBS 127 at http://www.tbs-telecon.es Targeta de Fax Dialogic Brooktrout TR1034 http://www.tbs-telecon.es/ca/targeta-fax-dialogic-brooktrout-tr1034 <p>Les targetes de fax <strong>Dialogic Brooktrout TR1034</strong> s&oacute;n targetes intel&middot;ligents d&#39;alt rendiment, que ofereixen tant TDM-(anal&ograve;gic, BRI, DID, T1/PRI, E1/PRI) com a capacitats basades en IP.</p> <p>La TR1034 de Dialogic &eacute;s adequada per a diverses aplicacions de fax basades en PC com un servidor de fax, incloent la gesti&oacute; de documents, automatitzaci&oacute; de processos de negoci i el compliment normatiu amb la Llei Sarbanes-Oxley, HIPAA i Basel II.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/targeta-fax-dialogic-brooktrout-tr1034" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 07 Oct 2013 13:40:53 +0000 TBS 126 at http://www.tbs-telecon.es Targetes de fax per a PC o servidors http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-fax-pc-o-servidors <p><span style="line-height: 1.5em;">Actualment les </span><strong style="line-height: 1.5em;">targetes de fax </strong><span style="line-height: 1.5em;">s&oacute;n targetes d&#39;alt rendiment, que ofereixen des de l&#39;enviament de fax anal&ograve;gic fins a solucions de </span><a href="/ca/fax-sobre-protocol-ip-foip" style="line-height: 1.5em;" target="_blank">fax sobre IP</a><span style="line-height: 1.5em;">.</span></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/targetes-fax-pc-o-servidors" target="_blank">llegeix més</a></p> Empreses Barcelona Grup Telecon Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 07 Oct 2013 13:24:48 +0000 TBS 125 at http://www.tbs-telecon.es Fax sobre protocol IP. FoIP http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-sobre-protocol-ip-foip <p>FOIP &eacute;s l&#39;acr&ograve;nim en angl&egrave;s de <strong>Fax sobre IP</strong>, i es refereix al proc&eacute;s d&#39;enviar i rebre faxos a trav&eacute;s d&#39;una xarxa VoIP.</p> <p>El concepte de Fax tradicional va ser dissenyat per a xarxes anal&ograve;giques, i no est&agrave; dissenyat per viatjar per una xarxa de VoIP (Veu IP). La ra&oacute; d&#39;aix&ograve; &eacute;s que la comunicaci&oacute; FAX utilitza el senyal d&#39;una manera diferent a la comunicaci&oacute; de veu normal.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/fax-sobre-protocol-ip-foip" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Mon, 30 Sep 2013 08:29:26 +0000 TBS 123 at http://www.tbs-telecon.es Euskal Telebista virtualitza els seus enviaments de fax per millorar el seu servei http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/euskal-telebista-virtualitza-els-seus-enviaments-fax-millorar-seu-servei <p><img alt="Imatge del Logo de Euskal Telebista." src="/sites/default/files/noticias/eitb-web-90.jpg" style="width: 90px; height: 34px;" title="" /></p> <p>Telecon Business Solutions realitza amb &egrave;xit el projecte d&#39;integraci&oacute; i virtualitzaci&oacute; dels servidors de Fax d&#39;Euskal Telebista, amb el que s&#39;obt&eacute; una important millora en el servei d&#39;enviament de Fax.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/euskal-telebista-virtualitza-els-seus-enviaments-fax-millorar-seu-servei" target="_blank">llegeix més</a></p> Projecte Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Thu, 05 Sep 2013 10:09:44 +0000 TBS 109 at http://www.tbs-telecon.es Control horari personal. Control assistència treballadors. http://www.tbs-telecon.es/ca/control-horari-personal-control-assistencia-treballadors <p>TERMINAL &eacute;s una poderosa eina, dissenyada i pensada per recollir informaci&oacute; de qualsevol sistema de fitxatge per als controls d&#39;acc&eacute;s a les empreses com el control d&#39;acc&eacute;s amb empremta digital.</p> <p>Amb aquesta soluci&oacute; s&#39;ofereixen resultats d&#39;horaris del personal de la companyia, com a eina per a la presa de decisions i l&#39;elaboraci&oacute; d&#39;estad&iacute;stiques de costos, absentisme etc...</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/control-horari-personal-control-assistencia-treballadors" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Control Accés Control Horari Software Hardware Tue, 03 Sep 2013 10:49:36 +0000 TBS 100 at http://www.tbs-telecon.es Servidors de fax. Avantatges del servidor de Fax. http://www.tbs-telecon.es/ca/servidors-fax-avantatges-del-servidor-fax <p>Un servidor de fax (o faxserver) &eacute;s un sistema instal&middot;lat en una xarxa d&#39;&agrave;rea local (LAN) que permet als usuaris dels ordinadors que estan connectats a la LAN enviar i rebre missatges de fax.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/servidors-fax-avantatges-del-servidor-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Software Hardware Servidors Fax Targetes Fax Virtualització Tue, 03 Sep 2013 10:07:35 +0000 TBS 99 at http://www.tbs-telecon.es Gestió Documental a les Empreses http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-empreses <p>En TBS - Telecon Business Solutions coneixem en detall tots els processos de <strong>gesti&oacute; documental a les empreses</strong>, tenim la capacitat d&#39;automatitzar amb <em>software</em> (sistemes) i <em>hardware</em> (esc&agrave;ner) la localitzaci&oacute; de la documentaci&oacute; i la gesti&oacute; documental a la seva empresa, perqu&egrave; obtingui una major efici&egrave;ncia en el desenvolupament del negoci i realitzi una millora amb estalvi de cost i temps en els processos cr&iacute;tics de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Arxiu Documental Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Hardware Mon, 02 Sep 2013 17:03:15 +0000 TBS 96 at http://www.tbs-telecon.es