Telecon Business Solutions Gestion documental Factura Electronica Software como servicio Digitalizacion, Custodia, Destruccion. BPO o Externalizacion de servicios.

Solució internacional d' enviament de fax per IP

En Telecon Business Solutions hem desenvolupat un projecte de desplegament d'una solució internacional per a l'enviament de fax.

Arran de la problemàtica de l'enviament de fax entre delegacions de diferents països, Telecon ofereix una solució per a la millora del procés. Llegir més »

Historia de la gestió documental

1. En els inicis, la gestió documental ha existit des de fa milers d'anys. Llegir més »

Guia de seguretat en la documentació d'una empresa

Els documents de l'empresa i el seu contingut són claus per a prendre decisions i realitzar transaccions, per aquesta raó és imprescindible per als directius i treballadors garantir que són segurs.

En una època en què la gestió documental és cada vegada més necessària perquè un negoci operi de manera eficient i mantingui la competitivitat, és comprensible que el tema de la seguretat amb els documents estigui rebent una atenció extra. Llegir més »

Digitalització d'arxius, documents històrics i d'interès general

Per a una correcta digitalització d'arxius i documents, ja siguin històrics, d'interès general, expedients o de qualsevol altre tipus, és altament recomanable seguir una sèrie de recomanacions per tal que l'objectiu final s'adapti a les expectatives.

En aquest sentit, als Estats Units d'Amèrica (EUA) hi ha un organisme anomenat (NARA) responsable dels arxius nacionals i l'administració de documents. Llegir més »

6 punts clau a considerar per reduir els costos tecnològics

S'identifiquen 6 mesures que podrien reduir la infraestructura i les operacions (I / O) de les empreses que representen aproximadament el 60 per cent de la despesa total en tecnologia a tot el món.

Els analistes diuen que a causa dels conflictes de prioritat i limitacions de recursos, poques empreses han implementat el 50 per cent de les oportunitats de reducció de cost total que ofereixen les 6 accions clau. Llegir més »

Gestió Documental a les PIMES

Actualment, les PIMES (petites i mitjanes empreses) estan atrapades en la gestió de multitud de documents i arxius, i més tenen la necessitat de ser tan productives com sigui possible amb un cost mínim.

Tots els documents i arxius són informació valuosa, sempre que es puguin emmagatzemar i accedir-hi amb rapidesa i precisió. Llegir més »

Beneficis i avantatges de la digitalització de documents

La digitalització de documents en els arxius documentals d'empreses i organitzacions és actualment un punt crític, per diferents motius que tenen una gran relació amb la missió dels gestors documentals: emmagatzemar, conservar i distribuir els documents per possar-los a disposició dels usuaris. Llegir més »

Externalitzar la digitalització de documents de l'empresa

La digitalització de documents engloba la conversió de documents en format electrònic a través de l'escaneig o digitalització, el processament d'imatges i reconeixement de dades així com la distribució dels documents dins dels sistemes de l'empresa i el seu emmagatzematge.

Per gestionar de la manera més eficient el procés de digitalització de documents en la seva empresa, és molt recomanable optar per l'externalització del servei de digitalització de documents. Llegir més »